K 31. prosinci 2023 bude služba ClassFlow.com ukončena. V té době již nebudete mít přístup ke svému účtu classflow. Pokud si chcete ponechat jakýkoli obsah ve svém účtu ClassFlow, budete muset tento obsah exportovat do 31. prosince 2023. support article führt Sie in wenigen einfachen Schritten durch den Export Ihrer Classflow-Inhalte.

In der Zwischenzeit laden wir Sie ein, sich für ein Explain Everything-Konto unter zu registrieren http://www.explaineverything.com , Hier finden Sie die verschiedenen Servicemöglichkeiten. Mit Explain Everything können Sie ganz einfach Ihre Classflow-PDF-Lektionen, Bilder und Videos importieren und Ihre Möglichkeiten erkunden, interaktive Lektionen zu erstellen, Video-Tutorials aufzuzeichnen und in Echtzeit mit Ihren Schülern zusammenzuarbeiten.

Zásady ochrany osobních údajů služby ClassFlow

 

Datum účinnosti: _______2020

 

Závazek ochrany osobních údajů studentů služby ClassFlow

Ochrana osobních údajů studentů je pro nás velmi důležitá.  Je nám ctí, že si naši zákazníci vybírají a důvěřují naší vzdělávací službě ClassFlow, a snažíme se dodržovat vysoké normy ochrany osobních údajů a zabezpečení. Máme-li přístup k osobním údajům studentů, zavazujeme se dodržovat následující principy ochrany osobních údajů:

 • Osobní údaje studentů shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a sdílíme pouze pro účely poskytování naší služby nebo na základě oprávnění ze strany školy či rodiče.
 • Shromažďujeme pouze množství osobních údajů studentů nezbytné k poskytování naší služby.
 • Srozumitelně a transparentně informujeme o našich zásadách a postupech týkajících se osobních údajů.
 • Osobní údaje studentů nesdílíme se třetími stranami ani je neprodáváme pro marketingové účely.
 • Osobní údaje studentů nezpřístupňujeme pro účely cílení reklamy na základě chování.
 • Osobní údaje studentů používáme pro účely cílení reklamy na základě chování výhradně na základě výslovného souhlasu rodiče.
 • Zásady ochrany osobních údajů ani podmínky služby, které upravují naše shromažďování nebo používání osobních údajů studentů, nebudeme zásadně měnit, aniž bychom předem informovali školu a dali jí možnost volby předtím, než budou osobní údaje studentů použity zásadně odlišným způsobem, než o jakém jsme informovali při jejich shromáždění.
 • Budeme udržovat komplexní program zabezpečení údajů navržený k ochraně typů údajů studentů shromažďovaných v rámci služby ClassFlow.
 • Pokud již osobní údaje studentů nebudeme potřebovat, případně na pokyn či žádost školy, údaje vymažeme nebo upravíme tak, aby neumožňovaly identifikaci konkrétních osob.

 

Bližší informace o našich postupech a způsobech ochrany osobních údajů studentů naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů, zásadách souborů cookie, podmínkách služby a zásadách přijatelného používání, případně nás s dotazy kontaktujte na adrese privacy@ClassFlow.com.

„Službu ClassFlow“ nebo „službu“ poskytuje společnost Promethean Limited („společnost Promethean“, „my“, „nás“ nebo „naše“).  Jsme společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu se sídlem na adrese Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Velká Británie.

Pojem „služba“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů označuje (i) veřejnou službu ClassFlow dostupnou zdarma na adrese www.ClassFlow.com nebo jiné takové adrese URL dané národním prostředím či jazykem prohlížeče uživatele, (ii) službu ClassFlow pro školy dostupnou prostřednictvím předplatného pro školy, školní obvody nebo podobné instituce, která je přístupná pouze prostřednictvím instalace jedinečné subdomény ClassFlow se soukromou adresou URL (např. www.nazevvasehoskolnihoobvodu.classflow.com) a kterou může používat výhradně konkrétní škola či obvod, a (iii) všechny ostatní související weby, produkty, služby a aplikace poskytované společností Promethean (včetně všech aplikací souvisejících se službou ClassFlow, které mohou být k dispozici v obchodě App Store, Google Play nebo jiných obchodech s aplikacemi třetích stran).

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů společně se zásadami souborů cookie služby ClassFlow, podmínkami služby ClassFlow a zásadami přijatelného používání služby ClassFlow uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů tvoří právně závaznou smlouvu mezi vámi a námi (dále souhrnně jen „smlouva“).  Než začnete naši službu používat, pečlivě si je přečtěte.  Používáním naší služby vyjadřujete souhlas s podmínkami služby, zásadami přijatelného používání, zásadami souborů cookie a těmito zásadami ochrany osobních údajů služby ClassFlow a souhlasíte, že budete vázáni a budete dodržovat jejich podmínky.  Pokud s těmito podmínkami a zásadami nesouhlasíte, službu nepoužívejte.  Veškeré podmínky, které zde používáme, aniž bychom je definovali, budou mít definice uvedené v podmínkách služby.  V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů mají přednost podmínky služby.

„Vy“ nebo „váš“ označuje uživatele služby.  „Individuálním uživatelem“ může být podle těchto podmínek učitel (nebo správce), student či rodič využívající bezplatnou službu ClassFlow. Případně „vy“ nebo „váš“ také označuje školu či školní obvod nebo jinou vzdělávací instituci, jinak známou jako „podnikový uživatel“ využívající službu ClassFlow pro školy, se kterým je uživatel spojen jako student, učitel či rodič studenta a je oprávněn podnikovým uživatelem k používání služby („oprávněný uživatel“).  Pojem „uživatel“, jak je zde používán, se bude vztahovat na všechny uživatele služby:  individuální uživatele, autorizované uživatele a podnikové uživatele.

Obsah:

 1. Jaký účel mají tyto zásady ochrany osobních údajů?
 2. Jaké údaje shromažďujeme?
 3. Jak společnost Promethean sdílí informace s dalšími osobami?
 4. Jsou moje údaje v bezpečí?
 5. Uchovávání a výmaz osobních údajů
 6. Předvolby komunikace
 7. Mohu získat přístup, opravit nebo vymazat osobní údaje?
 8. Kam půjdou moje údaje?
 9. Ochrana osobních údajů dětí
 10. Změní společnost Promethean někdy tyto zásady ochrany osobních údajů?
 11. Co když mám dotaz ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo stížnost?

 

Jaký účel mají tyto zásady ochrany osobních údajů?

Společnost Promethean respektuje vaše soukromí a zavázala se ho chránit prostřednictvím dodržování těchto zásad. Tyto zásady ochrany osobních údajů služby ClassFlow (společně s našimi zásadami souborů cookie služby ClassFlow, podmínkami služby ClassFlow, zásadami přijatelného používání služby ClassFlow a jakýmikoli dalšími zde uvedenými dokumenty) vysvětlují, jak společnost Promethean shromažďuje, ukládá, používá a zpřístupňuje veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme prostřednictvím vašeho používání služby ClassFlow.

Osobní údaje“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů označují veškeré informace, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby.

Tyto zásady se nevztahují na weby třetích stran nebo na postupy společností, které společnost Promethean nevlastní ani neovládá, případně na aplikace, na které v rámci naší služby odkazujeme. Než začnete weby třetích stran používat, měli byste si vždy přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů.

 1. Jaké údaje shromažďujeme?

2.1 Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na tom, zda jste učitel, student nebo rodič.

 1. Údaje o školách, učitelích a správcích:

Když si učitel či správce školy registruje účet služby ClassFlow nebo s námi komunikuje online, žádáme o určité údaje, k nimž patří jméno a příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo a veškeré další informace, které dobrovolně uvede ve svém profilu služby ClassFlow. Mimo jiné může jít o vztah ke škole a umístění, vyučovaný stupeň a předmět, pozici ve škole a typ zařízení, které studenti používají (souhrnně „údaje školy“). Údaje školy také můžeme shromažďovat, pokud nám škola pošle zprávu, učitel zveřejní obsah či prostředky na našem webu nebo prostřednictvím naší služby, případně odpoví na e-maily a průzkumy.   Tyto údaje nám slouží k provozu, údržbě a poskytování funkcí a fungování služby, k analýze a vylepšování našich nabídek a funkcí služby a ke komunikaci s našimi školami a uživateli.

 1. Údaje o studentech:

Společnost Promethean poskytuje službu školám a učitelům pro účely zkvalitňování výuky v učebně a vzdělávacích výsledků studentů. Při poskytování této služby škole můžeme shromažďovat nebo mít přístup k osobním údajům o studentech („údaje studentů“). Zaregistrovat si účet služby ClassFlow jako „student“ a používat službu mohou pouze studenti, kterým škola nebo učitel poskytli kód kurzu. Po registraci budeme od studenta shromažďovat osobní údaje. Typ shromažďovaných údajů bude záviset na tom, jak učitel, škola nebo obvod službu používá. Může však zahrnovat jméno a příjmení studenta, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, údaje o hodnocení, údaje o přiřazení a další obsah učebny. Údaje o studentech považujeme za velmi důvěrné a používáme je pouze k poskytování našich služeb škole nebo jménem školy, a to omezeně pro interní účely v souladu s našimi podmínkami služby ClassFlow nebo konkrétními dohodami se školou.  Naše shromažďování, používání a zpřístupňování údajů studentů se řídí našimi dohodami s danou školou, ve Spojených státech ustanoveními zákona Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), platných zákonů států a případně dalšími státními, federálními a mezinárodními zákony. Platný zákon nebo dohoda se školou bude mít přednost a bude stanovovat, zda a v jakém rozsahu dochází k rozporu mezi platnými zákony či ustanoveními dohody se školou a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho shromažďování a používání údajů studentů, kontaktujte nás na adrese privacy@ClassFlow.com. Máte-li jakékoli dotazy týkající se kontroly, změny nebo výmazu osobních údajů studenta, kontaktujte přímo svou vzdělávací instituci.

Bližší informace o omezených způsobech, kterými sdílíme údajů škol a údaje studentů, naleznete níže v části „Jak společnost Promethean sdílí údaje s dalšími osobami“. Bližší informace o tom, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje dětí, naleznete níže v části „Ochrana osobních údajů dětí“.

 1. Údaje o rodičích a zákonných zástupcích:

V případě, že v rámci služby ClassFlow zpřístupníme rodičům či zákonným zástupcům účet nebo povolíme rodičům či zákonným zástupcům přidružení nebo propojení s účtem služby ClassFlow jejich dítěte, požádáme je o určité údaje, k nimž patří mimo jiné jméno a příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo a veškeré další informace, které rodič nebo zákonný zástupce dobrovolně uvede. Mimo jiné může jít o název a umístění školy dítěte a vztah s dítětem (rodič, prarodič, zákonný zástupce atd.). Tyto údaje nám slouží k provozu, údržbě a poskytování funkcí a fungování služby, k analýze a vylepšování našich nabídek a funkcí služby a ke komunikaci s vámi.

2.2 Údaje shromažďované prostřednictvím technologií:

Když navštívíte náš web nebo použijete naši službu, automaticky shromažďujeme určité typy údajů o tom, jak je používáte. Když navštívíte službu, můžeme do vašeho počítače odeslat jeden nebo více souborů cookie (sledovací zařízení), které jednoznačně identifikují váš prohlížeč a umožní nám vás rychleji přihlásit a vylepšují vaše používání a procházení webu. Soubor cookie může také obsahovat údaje o tom, jak službu používáte (např. zobrazené stránky, prokliknuté odkazy a další akce v rámci služby). Vždy, když přistoupíte ke službě, můžeme shromažďovat údaje ze souboru protokolu vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení. Údaje ze souboru protokolu mohou obsahovat anonymní údaje, jako je váš webový požadavek, adresa internetového protokolu („IP“), typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, údaje o vašem mobilním zařízení, odkazující/výstupní stránky a adresy URL, počet kliknutí a způsob interakce s odkazy v rámci služby, názvy domén, cílové stránky, zobrazené stránky a další podobné údaje. Můžeme používat průhledné GIFy (známé také jako webové majáky), které slouží k anonymnímu sledování vzorců chování našich uživatelů online. Kromě toho můžeme také používat průhledné GIFy v e-mailech HTML zasílaných našim nestudentským uživatelům ke zjištění, které e-maily byly otevřeny a na které odkazy bylo kliknuto. Tyto údaje umožňují přesnější informace o službě a její vylepšování. Dále můžeme shromažďovat analytické údaje nebo používat analytické nástroje třetích stran, které nám pomáhají měřit provoz a trendy používání služby.  I když se maximálně snažíme ctít předvolby ochrany údajů našich návštěvníků, nejsme momentálně schopni reagovat na signály Nesledovat (DNT) vašeho prohlížeče. Chcete-li přesně vědět, jaké soubory cookie používá naše bezplatná služba ClassFlow a služba ClassFlow pro školy, přečtěte si naše zásady souborů cookie služby ClassFlow.

Pokud k naší službě přistupujete na mobilním zařízení nebo jeho prostřednictvím, můžeme přijímat či shromažďovat a ukládat údaje o něm (např. vašeho mobilního operátora, typ zařízení, model a výrobce, značku a model operačního systému mobilního zařízení a v závislosti na nastavení vašeho mobilního zařízení údaje o vaší geografické poloze na úrovni města, státu či země). Tyto údaje přijímáme souhrnně, abychom mohli sledovat obecné trendy a statistiky využití.

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie, souboru protokolu, identifikátorů zařízení, údajů o poloze a průhledných GIFů používáme nebo můžeme používat k: (a) zapamatování údajů, abyste je při příští návštěvě webu nemuseli zadávat znovu, (b) poskytování vlastního přizpůsobeného obsahu a informací včetně cíleného obsahu týkajícího se naší služby, (c) poskytování a sledování efektivity naší služby, (d) monitorování souhrnných údajů (např. celkového počtu návštěvníků, provozu, využití a demografických vzorců na našem webu a v rámci naší služby), e) diagnostice nebo řešení technologických problémů, (f) vyšetřování podvodů či zneužití služby a (g) dalšímu plánování a zlepšování naší služby. Reklamním sítím třetích stran nepovolujeme, aby shromažďovaly údaje o studentech, učitelích nebo rodičích přihlášených k naší službě.

 1. Jak společnost Promethean sdílí informace s dalšími osobami?

Údaje v rámci služby sdílíme podle potřeby k jejímu provozování.  Údaje studentů a údaje škol například budeme sdílet s učiteli, správci školy a rodiči oprávněnými přijímat údaje studentů pro vzdělávací účely.  Sdílení v rámci služby bude záviset na nastavení a funkcích, které vybere daná škola nebo učitel. Společnost Promethean sdílí osobní údaje se třetími stranami pouze za omezených okolností uvedených níže. ÚDAJE STUDENTŮ NIKDY NESDÍLÍME SE TŘETÍMI STRANAMI PRO MARKETINGOVÉ NEBO REKLAMNÍ ÚČELY ANI JIM JE NEPRODÁVÁME.  Osobní údaje o učitelích, správcích nebo rodičích nikdy nesdílíme se třetími stranami pro marketingové nebo reklamní účely ani jim je neprodáváme, pokud k tomu nemáme souhlas.

 1. Pokud jste učitel nebo správce a rozhodnete se nahrát prostředky na tržiště služby ClassFlow (za poplatek nebo zdarma), automaticky vám bude vytvořen profil. Veškeré údaje, které uvedete ve svém profilu, budou veřejně dostupné dalším učitelům, kteří jsou držiteli účtu služby ClassFlow, a každému, kdo váš prostředek najde pomocí offline vyhledávání na tržišti, případně vyhledávání pomocí vyhledávače (např. Bing nebo Google). V profilu je třeba vyplnit pole se jménem a příjmením, ale pokud nechcete ve svém profilu zveřejnit své skutečné jméno, můžete místo něj použít pseudonym. Budete mít také možnost uvést další údaje o sobě vyplněním dalších volitelných polí na stránce profilu.  Tyto údaje budou také veřejně dostupné v souvislosti s vaším profilem. Pokud nechcete, aby byly tyto údaje veřejně dostupné, nevyplňujte volitelná pole.  Viz podmínky tržiště služby ClassFlow.
 2. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit, pokud to bude požadovat či povolovat zákon nebo pokud se budeme domnívat, že je zpřístupnění nezbytné z důvodu soudního řízení, soudního příkazu či právního postupu, který se na nás vztahuje, z důvodu prosazování nebo uplatňování našich podmínek služby, zásad přijatelného používání či jiných dohod (včetně zpřístupnění osobních údajů orgánům činným v trestním řízení, vaší škole nebo zaměstnavateli), případně z důvodu ochrany práv, majetku či bezpečnosti společnosti Promethean, našich zaměstnanců, našich uživatelů nebo dalších osob.
 3. Pokud by společnost Promethean nebo část či veškerá její aktiva byla získána nebo jinak převedena, případně v nepravděpodobném případě, že by společnost Promethean ukončila svou činnost nebo zbankrotovala, mohou být údaje uživatelů včetně osobních údajů předány či získány třetí stranou, ale pouze takovou třetí stranou, na kterou se vztahují stejné závazky ohledně dříve shromážděných osobních údajů jako na společnost Promethean podle těchto zásad ochrany osobních údajů. V takovém případě vám poskytneme oznámení a možnost vyjádřit nesouhlas s předáváním údajů studentů ukončením vašeho účtu.
 4. Osobní údaje můžeme sdílet s určitými důvěryhodnými společnostmi a jednotlivci třetích stran z důvodu plnění úkonů naším jménem, ale výhradně pro účely výkonu jejich práce pro nás (např. aby nám pomohli s poskytováním služby, jejím zlepšováním, zkvalitňováním jejího fungování a její uživatelské přívětivosti a vylepšováním vašich zkušeností s používáním služby). Například používáme služby Amazon Web Services k hostování služby na serverech poskytovaných společností Amazon. Služby Amazon Web Services však nemají přístup k osobním údajům uživatelů služby ClassFlow.

Pokud vám nesdělíme něco jiného, žádná důvěryhodná společnost třetí strany, se kterou můžeme spolupracovat z důvodu poskytování služby ClassFlow, nemá a nebude mít právo používat vaše osobní údaje nad rámec toho, co je nezbytně nutné k poskytování nejlepší možné služby.

 

 

 

 1. Dále můžeme sdílet údaje s dalšími osobami v souhrnné a anonymní podobě, na základě níž vás jako jednotlivce přiměřeně nelze identifikovat. V rámci naší služby ClassFlow pro školy například poskytujeme analytické údaje a údaje o využití (např. poskytujeme zprávy školám pro účely určení, jak často uživatelé službu používají nebo nepoužívají, jaké funkce uživatelé používají nejčastěji nebo nejméně často a ke kterým prostředkům uživatelé přistupují), a to vše pro účely zlepšování služby, zkvalitňování fungování a uživatelské přívětivosti služby a zlepšení celkové zkušenosti školy a uživatele s používáním služby.
 2. Jak jsou sdíleny údaje studentů: Kromě výše uvedených činností může společnost Promethean podporovat sdílení údajů studentů se třetími stranami prostřednictvím služby, avšak pouze na základě pokynu a oprávnění jménem školy. Některé prvky naší služby například umožňují školám v zájmu vzdělávání studentů komunikovat s rodiči, studenty, správci a dalšími učiteli. Společnost Promethean nepodporuje sdílení jakýchkoli údajů studentů se třetími stranami ve službě nebo jejím prostřednictvím s výjimkou případu, kdy škola takové sdílení údajů svým jménem povolí.

 

 1. Jsou moje údaje v bezpečí?

Zabezpečení údajů bere společnost Promethean velmi vážně a dodržuje přísné administrativní, technické a fyzické postupy pro ochranu údajů uložených na našich serverech. Přístup k údajům je omezen (prostřednictvím přihlašovacích údajů / hesla uživatele a dvoufaktorového ověřování) na zaměstnance, kteří ho potřebují k výkonu svých pracovních povinností. K předávání osobních údajů používáme oborově standardní šifrování SSL (technologii Secure Sockets Layer). Mezi další bezpečnostní opatření patří mimo jiné šifrování údajů, brány firewall a řízení fyzického přístupu do budov a k souborům. Ochraně před neoprávněným přístupem k vašemu účtu a osobním údajům můžete napomoci vhodným výběrem a ochranou hesla a omezením přístupu k počítači a prohlížeči tím, že se po ukončení přístupu k účtu odhlásíte.

Služba může obsahovat odkazy na jiné weby. Pokud kliknete na tyto odkazy, opouštíte službu ClassFlow, přičemž tyto zásady ochrany osobních údajů již nebudou platit. Za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jiných webů neodpovídáme (měli byste si však přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran a porozumět jim, než se rozhodnete tyto další weby procházet). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na údaje shromažďované společností Promethean prostřednictvím služby.

 1. Uchovávání a výmaz osobních údajů
 2. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy bude váš účet aktivní, nebo podle potřeby, abychom vám mohli poskytovat službu, případně jak je uvedeno níže. Chcete-li svůj účet zrušit, kontaktujte nás na adrese privacy@ClassFlow.com.
 3. Pokud jste podnikovým uživatelem, po dobu vašeho předplatného služby ClassFlow pro školy budeme uchovávat nebo ničit veškeré osobní údaje uchovávané ve vašem účtu služby ClassFlow pro školy podle konkrétních zásad či pokynů dané školy pro uchovávání a ničení údajů škol. Výjimkou je, že si můžeme podle potřeby ponechat a používat určité osobní údaje pro účely plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vynucování našich dohod.
 4. Pokud jste zveřejnili nějaký obsah na tržišti služby ClassFlow, museli jste si vytvořit profil. Když zrušíte svůj účet služby ClassFlow, zůstane váš profil viditelný pro veřejnost na tržišti služby ClassFlow, pokud z něj před zrušením účtu neodstraníte své prostředky.  Pokud nechcete, aby vaše osobní údaje ve vašem profilu zůstaly viditelné, odstraňte před zrušením účtu volitelné údaje ze svého profilu a nahraďte své skutečné jméno a příjmení pseudonymem.
 5. Údaje studentů. Společnost Promethean na žádost nebo pokyn školy či učitele neprodleně vymaže nebo upraví údajů studentů tak, aby neumožňovaly identifikaci konkrétních osob, a to do třiceti (30) dnů od této žádosti či pokynu.  Chcete-li požádat o výmaz účtu, kontaktujte nás na adrese privacy@ClassFlow.com. Uchovávat, mazat nebo upravovat údaje studentů tak, aby neumožnovaly identifikaci konkrétních osob, budeme na základě zásad uvedených níže:

 

(i)    Účty služby ClassFlow pro školy.  Po vypršení nebo ukončení předplatného služby ClassFlow pro školy budou všechny údaje včetně údajů studentů v rámci jedinečné subdomény služby ClassFlow školy uchovávány společností Promethean po dobu devadesáti (90) dnů, během nichž bude mít škola přístup k této subdoméně pro účely přístupu k údajům studentů a údajům školy nebo obnovení účtu školy.  Pokud nebudou v naší dohodě se školou stanoveny konkrétní podmínky, všechny údaje v jedinečné subdoméně služby ClassFlow školy včetně údajů studentů budou upraveny tak, aby neumožňovaly identifikaci konkrétních osob a aby byly trvale nevratné či zničené do devadesáti (90) dnů po ukončení nebo vypršení předplatného, případně dříve na žádost školy. Pro účely analýz nebo návrhu či vývoje jiných produktů můžeme uchovávat anonymizované nebo souhrnné údaje studentů včetně údajů o využívání, a to v podobě, která neumožňuje identifikaci konkrétních osob.

(ii)  Bezplatné účty služby ClassFlow. Každý učitel, který zakládá seznam účastníků kurzů pomocí svého bezplatného účtu služby ClassFlow, odpovídá za odstranění těchto kurzů ze svého účtu ClassFlow po jejich skončení.  Po odstranění kurzu je kód kurzu deaktivován a student se pomocí něj nebude moci ke službě přihlásit.  Pokud není student přidružen k jinému seznamu účastníků kurzu, bude účet daného studenta deaktivován.  Když učitel zruší svůj bezplatný účet služby ClassFlow, budou deaktivovány také účty všech studentů, které byly založeny na základě pokynů daného učitele, pokud student nepoužívá stejný účet na základě pokynu jiného učitele, který má aktuální účet služby ClassFlow. Společnost Promethean také deaktivuje účet studenta vytvořený v bezplatné službě ClassFlow, pokud se daný student k účtu nepřihlásí déle než dvanáct (12) měsíců. Veškeré údaje studentů ve všech deaktivovaných účtech budou upraveny tak, aby neumožňovaly identifikaci konkrétních osob a byly trvale nevratné.  Po úpravě údajů v účtu studenta tak, aby neumožňovaly identifikaci konkrétních osob, si může student v budoucnu vytvořit nový účet pouze tak, že si vytvoří nový účet služby ClassFlow a zadá platný kód kurzu poskytnutý učitelem. Údaje spojené s dřívějším účtem studenta, které byly upraveny tak, aby neumožňovaly identifikaci konkrétních osob, nelze načíst ani studentovi zpřístupnit prostřednictvím žádného nového účtu studenta. Pro účely analýz můžeme uchovávat anonymizované nebo souhrnné údaje studentů včetně údajů o využití, a to v podobě, která neumožňuje identifikaci konkrétních osob.

Pokud jste učitelem používajícím bezplatnou službu ClassFlow a chcete zrušit svůj účet, musíte nás kontaktovat na adrese privacy@ClassFlow.com. Po zrušení účtu již učitel nebude mít přístup k žádným materiálům uloženým v účtu. Vaše osobní údaje však můžeme podle potřeby uchovávat a používat pro účely plnění našich zákonných povinností, řešení sporů, vynucování našich dohod a komunikace s vámi.  Přijmeme vhodná opatření k bezpečné úpravě těchto údajů tak, aby neumožňovaly identifikaci konkrétních osob, nebo jejich zničení, pokud již pro tyto požadavky nebudou třeba.

 

 1. Předvolby komunikace.

Pokud jste v rámci služby učitel, správce nebo rodič, může vám společnost Promethean zasílat e-maily nebo jiné typy sdělení týkající se vašeho používání služby či vašeho uživatelského profilu.  Berete na vědomí a používáním služby souhlasíte s tím, že vám společnost Promethean a její důvěryhodné společnosti třetích stran jménem společnosti Promethean mohou zasílat e-maily, kontaktovat vás nebo s vámi jinak komunikovat, pokud to podle našeho názoru bude souviset s vaším profilem nebo používáním služby.  Můžeme vám například zasílat e-maily s novinkami, newslettery nebo jiné informace o službě či oznámení.  Vždy budete mít možnost odhlásit odběr těchto e-mailů kliknutím na tlačítko „Odhlásit“ v těle e-mailu.  Upozorňujeme, že není povoleno odhlásit nebo zrušit odběr nepropagačních zpráv týkajících se vašeho účtu (např. ověření účtu, změna či aktualizace funkcí služby nebo technická a bezpečnostní oznámení).

Komunikace se studenty.  Společnost Promethean může studentům zasílat e-mailová oznámení nebo s nimi jinak komunikovat pouze jménem a na pokyn školy, učitele nebo obvodu.  Za omezených okolností můžeme studentům zasílat také určité zprávy týkající se služby (např. ověření účtu nebo technická a bezpečnostní oznámení).

 

 1. Mohu získat přístup, aktualizovat, opravit nebo vymazat osobní údaje?

Ke svým osobním údajům ve svém profilu můžete přistupovat, opravovat je, aktualizovat nebo vymazat provedením změn na stránce profilu vašeho účtu. Pokud narazíte na jakýkoli problém s opravou, aktualizací či výmazem jakýchkoli osobních údajů ve vašem profilu, kontaktujte nás na adrese privacy@ClassFlow.com.

Upozorňujeme, že žádost o odstranění nebo neposkytnutí určitých údajů může mít za následek skutečnost, že nebudete dostávat oznámení o aktualizacích služby ani jiné cenné informace týkající se vašeho používání služby.  Neposkytnutí údajů požadovaných společností Promethean nebo odstranění určitých údajů může mít za následek, že nebudete mí přístup k příslušným funkcím služby a dokonce že nebudete moct službu vůbec používat.

Pokud používáte službu ClassFlow pro školy, která je integrována do školního studentského informačního systému, musí škola všechny žádosti o přístup k osobním údajům včetně údajů studentů, jejich změnu nebo výmaz podávat prostřednictvím tohoto systému.  Po provedení změn ve studentském informačním systému se změny automaticky projeví ve službě ClassFlow pro školy.

Pokud používáte službu ClassFlow pro školy a škola nemá službu integrovanou do svého studentského informačního systému, musí všechny žádosti o přístup k osobním údajům včetně údajů studentů, jejich změnu nebo výmaz podávat určený správce uživatelů.  Správci uživatelů bude poskytnut přístup na stránky profilů autorizovaných uživatelů školy, aby mohl aktualizovat, opravovat nebo mazat údaje na nich.

Dále upozorňujeme, že s určitými školami jsme uzavřeli dohody, které vyžadují, abychom zasílali všechny žádosti o změnu, aktualizaci nebo výmaz osobních údajů uvedených na účtu přidruženém k dané škole této škole.  V souladu s tím můžeme mít v některých případech povinnost vás vyzvat, abyste kontaktovali svou školu a požádali ji, aby nám dala pokyn ke změně, aktualizaci nebo výmazu osobních údajů ve vašem účtu služby ClassFlow.

Pokud jste učitel využívající bezplatnou službu ClassFlow, musí být všechny vámi vytvořené seznamy účastníků kurzů obsahující údaje studentů odstraněny z vašeho účtu služby ClassFlow, jakmile tyto kurzy skončí.  Údaje studentů přidružené k účtu učitele v bezplatné službě ClassFlow má pod kontrolou učitel nebo škola.  Máte-li dotaz týkající se kontroly, změny nebo výmazu údajů studentů z účtu učitele, kontaktujte přímo učitele či školu, případně společnost Promethean na adrese privacy@ClassFlow.com.

 

Uživatelé z EU:  Přístup, oprava a výmaz vašich osobních údajů:  Pokud jste obyvatelem EU, máte ve vztahu k vašim osobním údajům určitá práva:  (i) právo být informován(a) o tom, jak jsou vaše osobní údaje používány, (ii) právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme v držení, a (iii) právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které o vás máme v držení, a zablokování nebo výmaz vašich osobních údajů, pokud je jejich zpracování v rozporu s místními zákony o ochraně osobních údajů.  Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich práv, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v části „Jak nás kontaktovat“ níže.  Uveďte co nejvíce informací o osobních údajích, na které se dotazujete.  Na vaši žádost odpovíme do třiceti (30) dnů (nebo rychleji, pokud to vyžaduje zákon).  Pokud nás požádáte o opravu, aktualizaci, výmaz či změnu osobních údajů, které o vás máme v držení, vyhovíme vám, pokud budeme přesvědčeni, že je to nutné.  Pokud se rozhodneme změnu vašich osobních údajů neprovést způsobem, který jste požadovali, písemně vás o tom budeme informovat spolu s informací, jak můžete podat stížnost, pokud nebudete s naším rozhodnutím spokojeni.  Pokud požádáte o změnu svých osobních údajů, přičemž my ji neprovedeme, můžete požádat, abychom do našich záznamů uvedli, že jste požádali o změnu vašich osobních údajů, která nebyla provedena, spolu s důvody, proč tato změna nebyla provedena.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupu, opravy nebo výmazu vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese privacy@ClassFlow.com.

 

 

 

 1. Kam půjdou moje údaje?
 2. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Promethean bude ukládat a zpracovávat osobní údaje v různých datových centrech po celém světě včetně Spojených států a že vaše osobní údaje mohou být uloženy či zpracovávány i v jiné zemi než v té, ve které byly shromážděny, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Pokud jste obyvatelem Evropské unie (dále jen „EU“) nebo jiných regionů, v nichž platí zákony upravujícími shromažďování a používání osobních údajů, které se mohou lišit od zákonů Spojených států, upozorňujeme, že můžeme údaje včetně osobních údajů předávat do země a jurisdikce, ve které neplatí stejné zákony o ochraně osobních údajů jako ve vaší jurisdikci. Z tohoto důvodu uzavřela společnost Promethean se svými společnostmi v rámci skupiny, se kterými sdílí osobní údaje, standardní vzorové smluvní doložky EU, aby bylo zajištěno, že při předávání osobních údajů občanů EU mimo Evropský hospodářský prostor budou tyto údaje chráněny stejně jako v EU.  Prohlašujete a souhlasíte s tím, že společnost Promethean může vaše osobní údaje předávat a zpracovávat ve Spojených státech či v jakékoli jiné zemi, ve které působí společnost Promethean nebo její mateřská společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti či poskytovatelé služeb.  Je-li to relevantní, dále prohlašujete a souhlasíte s tím, že jste od studentů nebo oprávněných uživatelů získali pro společnost Promethean všechny nezbytné souhlasy se zpracováním těchto osobních údajů ve Spojených státech a kdekoli na světě.
 3. Odpovídáte za pochopení a dodržování zákonů o ochraně osobních údajů v místě, kde máte bydliště. Používáním služby ClassFlow vyjadřujete souhlas s tím, že vaše osobní údaje mohou být odesílány a uloženy na příslušném místě, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
 4. Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Promethean vědomě neshromažďuje žádné údaje od dětí mladších osmnácti (18) let, pokud a dokud škola či učitel neposkytne příslušný souhlas a oprávnění pro studenta mladšího osmnácti (18) let s používáním služby a shromažďováním údajů od těchto studentů ze strany společnosti Promethean. Pokud se domníváte, že jsme neúmyslně bez řádného souhlasu shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího osmnácti let (18), kontaktujte nás na adrese privacy@classflow.com, abychom mohli tyto údaje co nejdříve vymazat.

 1. Změní společnost Promethean někdy tyto zásady ochrany osobních údajů?
 2. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně měnit, proto byste měli tuto stránku pravidelně kontrolovat. Pokud provedeme jakékoli zásadní změny ve způsobu, jakým používáme osobní údaje, budeme vás o nich informovat při vašem přihlášení ke službě ClassFlow.  Pokud nebudete chtít tyto změny přijmout, můžete odstranit svůj účet.
 3. Změny zásad ochrany osobních údajů s ohledem na údaje studentů. Pokud v zásadách změníme cokoli, co zásadně ovlivní naše shromažďování, používání, ukládání, uchovávání nebo zpřístupňování údajů studentů, budeme vás o tom informovat, když se přihlásíte ke službě ClassFlow. Vyvineme maximální úsilí, abychom vás informovali nejméně třicet (30) dní před změnou zásad ochrany osobních údajů, která může zahrnovat shromažďování, používání, ukládání nebo sdílení údajů studentů zásadně odlišným způsobem, než o jakém jsme informovali v našich předchozích zásadách, abyste měli dostatek času na zvážení dopadu dané změny v praxi. Pokud nebudete chtít tuto změnu přijmout, můžete odstranit svůj účet předtím, než nabude účinnosti. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů můžete získat, když napíšete na adresu privacy@ClassFlow.com.

 

 1. Pro uživatele z Kalifornie
V souvislosti s kalifornským zákonem AB 1584 (Buchanan) o ochraně záznamů žáků, částí věnované softwaru pro digitální ukládání a vzdělávání třetích stran (Education Code, oddíl 49073.1) souhlasíme s následujícím:

a. Záznamy žáků získané společností Promethean od místní vzdělávací instituce budou i nadále majetkem této instituce a pod její kontrolou. Místní vzdělávací instituci zůstávají úplná vlastnická práva k osobním údajům a vzdělávacím záznamům, které poskytuje službě ClassFlow.

b. Uživatelé služby ClassFlow mohou vlastnit a kontrolovat vlastní vytvořený obsah prostřednictvím přihlášení a přístupu ke svému účtu služby ClassFlow a stažením (nebo aktualizací) svých údajů ve službě ClassFlow. Žáci mají přístup ke svým údajům a obsahu vytvářenému žáky a mají nad ním kontrolu, přičemž učitel žáka může stanovit omezení. Pokud například žák provede hodnocení prostřednictvím služby ClassFlow společnosti Promethean a odešle ho učiteli v rámci služby ClassFlow, může žák vlastnit a kontrolovat (nebo měnit odpovědi) hodnocení pouze v případě, že to učitel povolí.

c. Rodiče, zákonní zástupci nebo způsobilí žáci si mohou zkontrolovat osobní údaje v záznamech žáka a opravit chybné údaje tak, že kontaktují svou vzdělávací instituci. Uživatelé služby ClassFlow mohou dále přistupovat, opravovat, aktualizovat nebo mazat osobní údaje ve svém profilu tak, že se přihlásí ke službě ClassFlow, přejdou ke svému účtu služby ClassFlow a provedou příslušné změny, kontaktují nás přímo ve službě ClassFlow kliknutím na otazník („?“) v pravém horním rohu stránky služby ClassFlow nebo nám pošlou žádost na adresu privacy@classflow.com.

d. Zavázali jsme se zachovávat bezpečnost a důvěrnost záznamů žáků. Pro tyto účely podnikáme následující opatření: (a) omezujeme přístup zaměstnanců k údajům žáků pouze na zaměstnance, kteří ho potřebují k plnění svých pracovních povinností, (b) provádíme kontroly spolehlivosti našich zaměstnanců, konkrétně všech zaměstnanců, kteří mohou mít přístup k údajům žáků, (c) požadujeme, aby zaměstnanci před udělením přístupu k jakýmkoli citlivým údajům podepsali smlouvu o zachování důvěrnosti, (d) pořádáme pravidelné školení a vzdělávání zaměstnanců zaměřené na ochranu a zabezpečení osobních údajů a (e) chráníme osobní údaje pomocí technických, smluvních, administrativních a fyzických bezpečnostních opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu, zpřístupnění nebo použití.

e. V případě neoprávněného zpřístupnění záznamů žáka budeme (1) neprodleně informovat místní vzdělávací instituci, pokud orgány činné v trestním řízení výslovně nenařídí, aby informována nebyla, a (2) sestavíme plán reakce a postupy uvedené v plánu reakce na případy porušení zabezpečení osobních údajů společnosti Promethean, které budou místní vzdělávací instituci k dispozici na vyžádání.

f. Údaje ze záznamu žáka nebudeme používat pro jiné účely než účely vyžadované nebo výslovně povolené podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů služby ClassFlow.

g. Osobní údaje ze záznamů žáka nebudeme ve službě ClassFlow používat k zapojení do cílené reklamy.

h. Pokud již nebudou osobní údaje žáka potřeba, pokud vyprší či bude ukončena naše smlouva s místní vzdělávací institucí stanovující nutnost provedení výmazu nebo úpravy údajů tak, aby neumožňovaly identifikaci konkrétních osob, případně pokud obdržíme příslušný pokyn či žádost místní vzdělávací instituce (školy), údaje vymažeme nebo upravíme tak, aby neumožňovaly identifikaci konkrétních osob.

i. Se vzdělávací institucí budeme spolupracovat na zajištění souladu se zákonem FERPA tím, že rodičům, zákonným zástupcům a žákům dáme možnost kontrolovat a přezkoumávat záznamy o žácích ve službě ClassFlow a prostředky k opravě jejich případných nepřesností.

j. Nebudeme provádět zásadní změny v našich zásadách ochrany osobních údajů, což také zahrnuje přidávání zásadních postupů týkajících se zásadních nových či dodatečných shromážděných údajů nebo zásadních změn, které snižují výše uvedenou ochranu, aniž bychom předtím upozornili místní vzdělávací instituci.

 1. Co když mám dotaz ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo stížnost?

Máte-li dotaz, obavu či stížnost týkající se informací uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým jsme nakládali s vašimi osobními údaji, zašlete nám detailní e-mail na adresu privacy@ClassFlow.com, napište nám na adresu Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom nebo 4550 North Point Parkway, Suite 370, Alpharetta, Georgia, 30022, United States, případně nám zavolejte na číslo +1(888) 652-2848. Všechny vaše otázky, obavy nebo stížnosti se pokusíme vyřešit v přiměřené lhůtě.

 

 1. Jste-li obyvatelem Austrálie a nejste-li spokojeni s tím, jak jsme vaši stížnost vyřešili, můžete se obrátit na australského federálního komisaře pro ochranu osobních údajů a podat u něj stížnost. Bližší informace najdete na webu www.oaic.gov.au.

 

 1. Kopie těchto zásad ochrany osobních údajů bude zdarma k dispozici na našem webu zásad ochrany osobních údajů služby ClassFlow, případně nás kontaktujte na adrese privacy@ClassFlow.com.

 

©2020 Promethean Limited. Všechna práva vyhrazena.