Όροι και Προϋποθέσεις του ClassFlow Marketplace

Έκδ.1 Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 29 Ιουλίου 2016


Το ClassFlow Marketplace (το οποίο θα αναφέρεται εφεξής ως το «Marketplace») είναι μια δυνατότητα που παρέχεται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας ClassFlow. Το Marketplace είναι μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης η οποία περιέχει ή προσπελάζει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε αρχικά από εκπαιδευτικούς, τρίτους εκδότες και την Promethean (οι «Πόροι»).  Οποιοσδήποτε άνω των 18 ετών διαθέτει λογαριασμό ClassFlow μπορεί να κοινοποιεί δωρεάν ή να πωλεί τους Πόρους του σε άλλους χρήστες του ClassFlow. Οποιοσδήποτε άνω των 18 ετών διαθέτει λογαριασμό ClassFlow μπορεί να προσπελάζει τους δωρεάν Πόρους ή να αγοράζει τους Πόρους που παρέχονται έναντι χρέωσης.  Όταν η Promethean, οι κάτοχοι λογαριασμών ClassFlow ή οι τρίτοι εκδότες πωλούν Πόρους ή παρέχουν τους Πόρους δωρεάν μέσω του Marketplace, αναφέρονται στο παρόν ως «Πωλητές».  Οι κάτοχοι λογαριασμών ClassFlow, οι οποίοι αγοράζουν τους Πόρους ή προσπελάζουν/λαμβάνουν τους Πόρους δωρεάν, αναφέρονται στο παρόν ως «Αγοραστές». Η χρήση και η συμμετοχή στο Marketplace, είτε ως Αγοραστής είτε ως Πωλητής, υπόκεινται στους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow, στην Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow, στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow, στην Πολιτική Cookie του ClassFlow, καθώς και στους παρόντες Όρους και στις Προϋποθέσεις του ClassFlow (όλα τα παραπάνω αναφέρονται εφεξής συλλογικά ως «Νομικοί Όροι του ClassFlow»).  Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή σε λογαριασμό ClassFlow, μπορείτε, σύμφωνα με τους Νομικούς Όρους του ClassFlow, να προβάλλετε ή να βλέπετε μια προεπισκόπηση των Πόρων στο Marketplace, αλλά δεν μπορείτε να συμμετέχετε ως Αγοραστής ή Πωλητής έως ότου εγγραφείτε σε έναν Λογαριασμό ClassFlow.

Το Marketplace προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες, οι οποίοι διαθέτουν Λογαριασμό ClassFlow.  Για να συμμετέχετε ως Αγοραστής ή Πωλητής στο Marketplace, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω και να διαθέτετε λογαριασμό ClassFlow.

Οι Πωλητές που αποστέλλουν Πόρους στο Marketplace αναγνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική υποβολή ενός Πόρου στο Marketplace εκ μέρους ενός Πωλητή συνιστά συγκατάθεση και πρόθεση εκ μέρους του Πωλητή να δεσμεύεται από τους Νομικούς Όρους του ClassFlow. Οι Αγοραστές που αγοράζουν ή πραγματοποιούν δωρεάν λήψη των Πόρων από το Marketplace αναγνωρίζουν ότι οι εν λόγω αγορές και λήψεις συνιστούν συγκατάθεση και πρόθεση εκ μέρους του Αγοραστή να δεσμεύεται από τους Νομικούς Όρους του ClassFlow.

Οι όροι που γράφονται με κεφαλαία και δεν ορίζονται συγκεκριμένα στο παρόν, θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow ή/και στην Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow.

A. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ. Η παρούσα ενότητα περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός Πωλητή σε σχέση με τους Πόρους που ο Πωλητής αποστέλλει στο Marketplace και σε σχέση με τους όρους της άδειας που ο Πωλητής παραχωρεί στην Promethean, και/ή σε Αγοραστές σχετικά με τους Πόρους, προκειμένου να μπορεί η Promethean ή/και οι Αγοραστές να χρησιμοποιούν τους Πόρους. 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ MARKETPLACE. Εάν εγγραφείτε στον λογαριασμό σας ClassFlow ως εκπαιδευτικός, μπορείτε να επιλέξετε να αποστείλετε έναν Πόρο στο Marketplace για χρήση (όπως επισημαίνεται στο παρόν) από οποιονδήποτε έχει εγγραφεί σε λογαριασμό ClassFlow ως εκπαιδευτικός. Κατά την υποβολή ενός Πόρου στο Marketplace θα επιλέξετε εάν θα παρέχετε τον Πόρο δωρεάν ή έναντι χρέωσης. Ο Πωλητής αναγνωρίζει ότι, αφότου ένας Πόρος αποσταλεί στο Marketplace, ο Πόρος μπορεί να βρεθεί μέσω αναζήτησης στο ClassFlow και, στη συνέχεια, να πραγματοποιηθεί λήψη στον λογαριασμό ClassFlow του χρήστη. Ο Πόρος μπορεί, επίσης, να βρεθεί μέσω μηχανών αναζήτησης εκτός της υπηρεσίας ClassFlow, όπως του Google ή του Bing, όπου υπάρχει δυνατότητα προβολής του Πόρου, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης ή επεξεργασίας. Οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες (όπως ορίζονται στους Όρους της Υπηρεσίας ClassFlow), που πραγματοποιούν αποστολή στο Marketplace για λογαριασμό ενός Εταιρικού Χρήστη (όπως ορίζεται στους Όρους της Υπηρεσίας ClassFlow), πρέπει να ενεργούν έχοντας λάβει τις κατάλληλες εγκρίσεις και την εξουσιοδότηση του Εταιρικού Χρήστη.

1.1 Προφίλ Πωλητή. Προκειμένου να πωλεί έναντι χρέωσης ή να παρέχει δωρεάν έναν Πόρο στο Marketplace, ο Πωλητής μπορεί να δημιουργεί ένα προφίλ εντός του ClassFlow. Το όνομα και το επώνυμο του Πωλητή απαιτούνται στο προφίλ Πωλητή, ωστόσο όλα τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά. Όλα τα στοιχεία που εισάγει ο Πωλητής στο προφίλ Πωλητή θα είναι διαθέσιμα δημόσια, όχι μόνο σε κατόχους λογαριασμού ClassFlow, αλλά και σε οποιονδήποτε βρίσκει τον Πόρο του Πωλητή σε μια αναζήτηση εκτός σύνδεσης στο Marketplace ή σε μια αναζήτηση μέσω μηχανής αναζήτησης, όπως το Bing ή το Google. Ο Πωλητής κατανοεί ότι δεν πρέπει να συμπληρώνει τα προαιρετικά πεδία εάν ο Πωλητής δεν επιθυμεί αυτά τα στοιχεία να διατίθενται δημόσια. 

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Ως προϋπόθεση για αποστολή Πόρων στο Marketplace, οι Πωλητές πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow (www.classflow.com/acceptable-use-policy).  Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, οι Πωλητές απαγορεύεται: (α) να αποστέλλουν οποιουσδήποτε Πόρους περιέχουν διαφημίσεις, προωθητικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές, συνδέσμους συνδεόμενων εταιρειών ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας προς άγρα πελατείας, (β) να αποστέλλουν οποιονδήποτε Πόρο περιέχει προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα άλλου προσώπου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου, (γ) να αποστέλλουν οποιονδήποτε Πόρο περιέχει ιούς, ιούς τύπου worm, δούρειους ίππους, λογισμικό κατασκοπίας ή άλλον επιβλαβή κώδικα υπολογιστή ή (δ) να αποστέλλουν εν γνώσει τους έναν Πόρο που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.  Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης περιλαμβάνει ένα σύνολο Προτύπων Περιεχομένου που ισχύουν για όλους τους Πόρους που αποστέλλονται από έναν Πωλητή.  Τα εν λόγω Πρότυπα Περιεχομένου συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά, την προϋπόθεση ότι οποιοσδήποτε Πόρος αποστέλλεται στο Marketplace απαγορεύεται:

  1. να περιέχει τυχόν συκοφαντικό υλικό για οποιοδήποτε πρόσωπο,
  2. να περιέχει τυχόν άσεμνο, προσβλητικό, κακόβουλο ή προκλητικό υλικό,
  3. να προωθεί σεξουαλικό περιεχόμενο,
  4. να προωθεί τη βία,
  5. να προωθεί τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, το θρήσκευμα, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία,
  6. να προωθεί παράνομη δραστηριότητα,
  7. να παρενοχλεί, να συγχύζει, να εξευτελίζει, να αναστατώνει ή να ενοχλεί ενδεχομένως οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
  8. να χρησιμοποιείται για να υποδύεστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή για παραποίηση της ταυτότητας ή της σύνδεσής σας με οποιοδήποτε πρόσωπο, ή
  9. να δίνει την εντύπωση ότι προέρχεται από την Promethean, εφόσον αυτό δεν ισχύει. 

Οι Πωλητές πρέπει να διαβάζουν και να συμμορφώνονται με την Πολιτική Αποδεκτής Πολιτικής του ClassFlow στο σύνολό της, προτού αναρτήσουν οποιονδήποτε Πόρο στο Marketplace.

2.1 Ανάρμοστοι Πόροι. Η Promethean απαγορεύει την αποστολή Πόρων που παραβιάζουν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow.  Ωστόσο, οι Αγοραστές και οι Πωλητές αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι (i) η Promethean δεν φέρει και δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορία ή υλικό υποβάλλεται από Πωλητές στο Marketplace, (ii) οι Χρήστες του Marketplace ενδέχεται να εκτεθούν σε ανάρμοστο υλικό, και ότι (iii) οι Χρήστες φέρουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη που σχετίζεται με την έκθεση σε ή/και τη χρήση οποιωνδήποτε Πόρων αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε μορφής επίκλησης της ακρίβειας, της αρτιότητας ή της χρησιμότητας των εν λόγω Πόρων.  Η Promethean διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση) να παρακολουθεί τη χρήση του Marketplace εκ μέρους σας και η Promethean θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να  εξαλείψει ανάρμοστους Πόρους από το Marketplace.  Χωρίς να περιορίζει οποιαδήποτε ένδικα μέσα ενδέχεται να διαθέτει η Promethean, η Promethean διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, οποιονδήποτε Πόρο ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Promethean, να καταργεί τη δυνατότητα ενός Πωλητή να αποστέλλει περαιτέρω Πόρους στο Marketplace ή να τερματίζει τον Λογαριασμό ClassFlow ενός Πωλητή. Εάν θεωρείτε ότι οποιοσδήποτε Πόρος αποστέλλεται στο Marketplace περιέχει περιεχόμενο που είναι προσβλητικό ή ανάρμοστο και, ως εκ τούτου, παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@classflow.com υποδεικνύοντας στο email τα λεπτομερή στοιχεία του Πόρου.

3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΗΝ PROMETHEAN ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ.

3.1 Ο Πωλητής διατηρεί την ιδιοκτησία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σε και για τον Πόρο που αποστέλλει ο Πωλητής.  Ωστόσο, καθιστώντας τον Πόρο διαθέσιμο στο Marketplace, οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός πωλεί ή παρέχει δωρεάν Πόρους μέσω του Marketplace («Πωλητής Εκπαιδευτικός») διά του παρόντος παραχωρεί στην Promethean ένα ατελές, παγκόσμιο, μόνιμο, αμετάκλητο, με δυνατότητα εκχώρησης, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια να ασκεί οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, δικαιώματα δημοσίευσης ή/και δικαιώματα βάσης δεδομένων διαθέτει ο Πωλητής στον Πόρο, σε οποιοδήποτε μέσο υφίσταται επί του παρόντος ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον, αποκλειστικά ως ευλόγως απαραίτητο προκειμένου να καθιστά τον Πόρο διαθέσιμο στο Marketplace. Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά την παραχώρηση άδειας – τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Πωλητή στον Πόρο δεν επηρεάζονται.

3.2 Εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μέσω ξεχωριστής σύμβασης παραχώρησης άδειας μεταξύ της Promethean και τρίτου εκδότη που πωλεί ή παρέχει δωρεάν Πόρους μέσω του Marketplace («Πωλητής Εκδότης»), ο εν λόγω Πωλητής Εκδότης παραχωρεί διά του παρόντος στην Promethean ένα ατελές, παγκόσμιο, μόνιμο, αμετάκλητο, με δυνατότητα εκχώρησης, μη αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, δικαιώματα δημοσίευσης ή/και δικαιώματα βάσης δεδομένων διαθέτει ο Πωλητής στον Πόρο, σε οποιοδήποτε μέσο υφίσταται επί του παρόντος ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον, αποκλειστικά ως ευλόγως απαραίτητο προκειμένου να καθιστά τον Πόρο διαθέσιμο στο Marketplace. Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά την παραχώρηση άδειας – τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Πωλητή στον Πόρο δεν επηρεάζονται.

3.3 Με την υποβολή ενός Πόρου στο Marketplace, ο Πωλητής Εκδότης ή ο Πωλητής Εκπαιδευτικός, ανάλογα με την περίπτωση, παραχωρεί διά του παρόντος στον Αγοραστή μια άδεια για τον Πόρο. Αποτελεί ευθύνη του Πωλητή να ειδοποιεί τους Αγοραστές σχετικά με τους όρους της άδειας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων), σύμφωνα με τους οποίους ο Πωλητής παρέχει τον Πόρο στους Αγοραστές στο Marketplace. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός που πωλεί ή παρέχει έναν Πόρο δωρεάν στο Marketplace μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει μία από τις άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων που διατίθενται μέσω του Creative Commons στον Πόρο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εν λόγω άδειες στην τοποθεσία web του Creative Commons: www.creativecommons.org. Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για την προστασία και την επιβολή οποιωνδήποτε όρων, σύμφωνα με τους οποίους ένας Πωλητής παρέχει έναν Πόρο μέσω του Marketplace και ο Πωλητής συμφωνεί ότι η Promethean δεν έχει καμία υποχρέωση να πράττει τα παραπάνω για λογαριασμό του Πωλητή. Στον βαθμό που ο Πωλητής δεν ειδοποιεί τον Αγοραστή σχετικά με οποιουσδήποτε συγκεκριμένους όρους άδειας για έναν Πόρο, ο Πωλητής συμφωνεί ότι παραχωρεί στον Αγοραστή μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς δυνατότητα εκχώρησης, αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής και προσαρμογής του Πόρου (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) χωρίς κανένα δικαίωμα κοινοποίησης ή διανομής του Πόρου σε κανέναν τρίτο, με εξαίρεση τους σπουδαστές του Αγοραστή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ή σε άλλους τρίτους προκειμένου να προάγουν ή να διευκολύνουν εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3.4 Με οποιαδήποτε αφαίρεση του Πόρου από το Marketplace εκ μέρους του Πωλητή ακυρώνεται απλώς το δικαίωμα της Promethean να καθιστά τον Πόρο διαθέσιμο για περαιτέρω λήψη από Αγοραστές. Δεν επηρεάζεται το δικαίωμα της Promethean να συνεχίσει να καθιστά διαθέσιμο τον Πόρο σε Αγοραστές που πραγματοποίησαν λήψη του Πόρου πριν από την αφαίρεση του εν λόγω Πόρου από τον Πωλητή. Η άδεια, η οποία παραχωρείται από τον Πωλητή (όπως επισημαίνεται στην παράγραφο 3.3. στο παρόν) σε Αγοραστές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει λήψη του Πόρου του Πωλητή από το Marketplace προτού αφαιρεθεί ο Πόρος, θα εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της άδειας.

3.5 Εάν ένας Πωλητής επιλέγει να ακυρώσει τον δικό του λογαριασμό ClassFlow ή σε περίπτωση που η Promethean τερματίσει τον λογαριασμό ClassFlow ενός Πωλητή, ο Πωλητής συμφωνεί ότι, πριν από τον τερματισμό ή την ακύρωση του λογαριασμού ClassFlow, ο Πωλητής θα αφαιρεί από το Marketplace οποιουσδήποτε Πόρους έχουν υποβληθεί από τον Πωλητή.  Με την αφαίρεση του Πόρου από το Marketplace εκ μέρους του Πωλητή ακυρώνεται απλώς το δικαίωμα της Promethean να καθιστά τον Πόρο διαθέσιμο για περαιτέρω λήψη από Αγοραστές. Δεν επηρεάζεται το δικαίωμα της Promethean να συνεχίσει να καθιστά διαθέσιμο τον Πόρο σε Αγοραστές που πραγματοποίησαν λήψη του Πόρου πριν από την αφαίρεση του εν λόγω Πόρου από τον Πωλητή. Η άδεια, η οποία παραχωρείται από τον Πωλητή σε Αγοραστές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει λήψη των Πόρων του Πωλητή από το Marketplace προτού ακυρωθεί ή τερματιστεί ο λογαριασμός του Πωλητή, θα εξακολουθήσει να ισχύει και μετά τον εν λόγω τερματισμό.

3.6 Μετά τον τερματισμό ή την ακύρωση του Λογαριασμού ClassFlow του Πωλητή, η Promethean δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλλει στον Πωλητή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για την πώληση οποιουδήποτε από τους Πόρους του Πωλητή, οι οποίοι παραμένουν διαθέσιμοι προς πώληση εντός του Marketplace μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού ή του κλεισίματος του λογαριασμού ClassFlow του Πωλητή.  Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση των Πόρων του Πωλητή από το Marketplace πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού ή του κλεισίματος του λογαριασμού ClassFlow του Πωλητή.  Εάν ο Πωλητής αδυνατεί να αφαιρέσει τους Πόρους του Πωλητή από το Marketplace πριν από τον τερματισμό ή την ακύρωση του λογαριασμού ClassFlow του Πωλητή, τότε μετά τον εν λόγω τερματισμό ή την ακύρωση, η Promethean δύναται, κατά την αποκλειστική επιλογή της, να αφαιρέσει τους Πόρους του Πωλητή από το Marketplace ή να συνεχίσει να παρέχει τον Πόρο μέσω του Marketplace. 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ. Με την αποστολή ή την ανάρτηση Πόρων στο Marketplace, ο Πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι (α) ο Πόρος δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον Πωλητή ή ότι ο Πωλητής έχει κάθε δικαίωμα ή/και την απαραίτητη άδεια να χρησιμοποιεί, να δημοσιεύει, να διανέμει, να αναπαράγει, να πωλεί ή/και να εκμεταλλεύεται διαφορετικά τον Πόρο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να παραχωρεί στην Promethean και σε άλλους χρήστες του ClassFlow τα δικαιώματα και τις άδειες που εξετάζονται στο παρόν, (β) ο Πόρος δεν θα παραβιάζει ούτε θα καταπατά με διαφορετικό τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων) ή τυχόν άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, (γ) ο Πωλητής έχει τη συγκατάθεση, την άδεια ή/και την έγκριση κάθε αναγνωρίσιμου προσώπου που απεικονίζεται στον Πόρο του Πωλητή, προκειμένου να αποστέλλει, να μεταδίδει, να δημοσιεύει, να εκχωρεί άδεια ή/και να διαδίδει το όνομά του ή/και την απεικόνισή του μέσω του Marketplace, και (δ) οποιοσδήποτε Πόρος αποστέλλεται από τον Πωλητή στο Marketplace θα συνιστά ολόκληρο τον Πόρο με δυνατότητα λήψης στο σύνολό του και ότι κανένα μέρος του εν λόγω Πόρου δεν θα διατίθεται ξεχωριστά ή δεν θα απαιτεί ξεχωριστή ή πρόσθετη αγορά, για παράδειγμα μέσω τοποθεσίας web ή άλλου καναλιού τρίτου.  Στον βαθμό που ο Πωλητής γνωρίζει ότι οποιοσδήποτε Πόρος έχει αποσταλεί από τον Πωλητή παραβιάζει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, ο Πωλητής θα αφαιρεί άμεσα τον εν λόγω Πόρο από το Marketplace.

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗ. Ο Πωλητής συμφωνεί να αποζημιώνει και να απαλλάσσει τις θυγατρικές, τις μητρικές εταιρείες, τις συνδεόμενες εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους και τους εργαζομένους από οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις, ευθύνες, έξοδα ή φορολογικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται από οποιονδήποτε τρίτο ή από οποιαδήποτε αγωγή υποβάλλεται από κρατικό ή ρυθμιστικό φορέα, η οποία οφείλεται σε, προκύπτει από ή σχετίζεται με (i) οποιονδήποτε Πόρο υποβάλλει, πωλεί, αναρτά, μεταδίδει, παρέχει ή καθιστά με διαφορετικό τρόπο διαθέσιμο ο Πωλητής μέσω του Marketplace, (ii) την πραγματική ή υποτιθέμενη παραβίαση των Νομικών Όρων του ClassFlow, (iii) την πραγματική ή υποτιθέμενη καταπάτηση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας τρίτου εκ μέρους του Πωλητή ή (iv) την πραγματική ή υποτιθέμενη παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων, κανόνων, κανονισμών ή δικαιωμάτων άλλου εκ μέρους του Πωλητή.

6. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ.

6.1 Τιμολόγηση Πόρων. Οι Πωλητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό των τιμών πώλησης των Πόρων τους στο Marketplace (η «Τιμή Καταλόγου»), υπό την προϋπόθεση ότι η τιμολόγηση αυτή (εάν ο εν λόγω Πόρος δεν παρέχεται δωρεάν) δεν είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή που απαιτείται από την Promethean. Η ελάχιστη τιμή που απαιτείται από την Promethean ενδέχεται να αλλάξει από την Promethean, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Promethean, αλλά η προϋπόθεση ελάχιστης τιμής που θα ισχύει την εκάστοτε χρονική περίοδο θα κοινοποιείται στον Πωλητή, εάν ο Πωλητής επιχειρήσει να καταχωρίσει τον Πόρο στο Marketplace για οποιαδήποτε τιμή μικρότερη της ελάχιστης απαιτούμενης τιμής. Η Τιμή Καταλόγου θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν Φ.Π.Α. ή ανάλογους φόρους που περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, η οποία προβάλλεται στους Αγοραστές.  Η τιμή Καταλόγου θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε δολάρια Η.Π.Α.

6.2 Φόροι και Φύση της σχέσης με τον Πωλητή. Οι Πωλητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για οποιουσδήποτε ομοσπονδιακούς, εθνικούς, πολιτειακούς, περιφερειακούς ή τοπικούς φόρους, συμπεριλαμβανομένων των φόρων πώλησης που ενδέχεται να ισχύουν για τυχόν πωλήσεις που κάνει ο Πωλητής μέσω του Marketplace.  Ο Πωλητής φέρει εξίσου την αποκλειστική ευθύνη για οποιουσδήποτε φόρους εισοδήματος ή άλλους οφειλόμενους και πληρωτέους φόρους, οι οποίοι απορρέουν από οποιεσδήποτε πληρωμές καταβλήθηκαν στον Πωλητή. Εάν πωλήσετε οποιονδήποτε Πόρο ή Πόρους μέσω του Marketplace, συμφωνείτε να παρέχετε στην Promethean οποιαδήποτε έντυπα, έγγραφα ή άλλες βεβαιώσεις ενδέχεται να ζητήσει η Promethean, προκειμένου να ικανοποιήσει τυχόν υποχρεώσεις αναφοράς πληροφοριών ή φορολογικές υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του Marketplace από εσάς. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στους Νομικούς Όρους του ClassFlow δεν συνιστά εργασιακή σχέση, υπηρεσία ή συνεργασία μεταξύ της Promethean και οποιουδήποτε Πωλητή.

6.3 Μερίδιο Εσόδων και Προμήθεια Συναλλαγής. Σε αντάλλαγμα για την παροχή τοποθεσίας από την Promethean, από την οποία ένας Πωλητής δύναται να παρέχει τους Πόρους του προς πώληση, ο Πωλητής συμφωνεί ότι η Promethean θα λαμβάνει το 35% της Τιμής Καταλόγου για κάθε Πόρο που αποστέλλεται και πωλείται μέσω του Marketplace και ο Πωλητής θα λαμβάνει το 65% της Τιμής Καταλόγου («Μερίδιο Εσόδων») μείον προμήθεια συναλλαγής ύψους 0,25 δολαρίων Η.Π.Α. για κάθε Πόρο που πωλείται («Προμήθεια Συναλλαγής»)   Για λόγους υπολογισμού του ποσού καταβολής στον Πωλητή, οι φόροι εξαιρούνται από την Τιμή Καταλόγου.  Με άλλα λόγια, εάν η Τιμή Καταλόγου για τον Πόρο είναι 2,00 δολάρια Η.Π.Α., μετά την πώληση του Πόρου, η Promethean θα κρατήσει το 35% του συνολικού ποσού των 2,00 δολαρίων Η.Π.Α. ως το δικό της Μερίδιο Εσόδων, καθώς και το επιπλέον ποσό των 0,25 δολαρίων Η.Π.Α. ανά Πόρο ως Προμήθεια Συναλλαγής, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε φόρο πωλήσεων ενδέχεται να περιλαμβάνεται στην Τιμή Καταλόγου.  Επομένως, για έναν Πόρο με Τιμή Καταλόγου 2,00 δολάρια Η.Π.Α., η Promethean θα κρατήσει 0,70 δολάρια Η.Π.Α. ως το Μερίδιο Εσόδων και επιπλέον 0,25 δολάρια Η.Π.Α. ως Προμήθεια Συναλλαγής, και ο Πωλητής θα δικαιούται να λάβει 1,05 δολάρια Η.Π.Α.  Το Μερίδιο Εσόδων και η Προμήθεια Συναλλαγής θα αφαιρούνται αυτόματα από την τιμή πώλησης που εισπράττεται από τον Αγοραστή μέσω της χρήσης μιας υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών τρίτων, η οποία θα δώσει στους Πωλητές τη δυνατότητα να δέχονται και στους Αγοραστές να πραγματοποιούν online πληρωμές.  Η Promethean διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να αφαιρεί ή να τροποποιεί με διαφορετικό τρόπο το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων που χρησιμοποιεί, προκειμένου να πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ Πωλητών και Αγοραστών μέσω του Marketplace.

6.4 Πληρωμές στον Πωλητή. Ο Πωλητής αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι καμία προφορική ή γραπτή δήλωση εκ μέρους της Promethean και τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στους Νομικούς Όρους του ClassFlow δεν δημιουργεί ούτε έχει δημιουργήσει προσδοκία για οποιαδήποτε πώληση, οποιοδήποτε συγκεκριμένο επίπεδο πώλησης ή αμοιβής στον Πωλητή για τυχόν Πόρους που έχουν αποσταλεί από τον Πωλητή προς πώληση ή διανομή μέσω του Marketplace. Για τη διευκόλυνση του Πωλητή, η Promethean διαθέτει τις υπηρεσίες ενός προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων. Προκειμένου να λαμβάνει πληρωμές για τους Πόρους που πωλούνται μέσω του Marketplace, ο Πωλητής πρέπει είτε να συνδεθεί σε υφιστάμενο λογαριασμό είτε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό με το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μόνο σε δολάρια Η.Π.Α. Εφόσον ο Πωλητής συμμορφώνεται με τους Νομικούς Όρους του ClassFlow, οι πληρωμές θα καταβάλλονται αυτόματα στον λογαριασμό του Πωλητή με το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία πώλησης του Πόρου. Η Promethean δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων και η Promethean δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις πληρωμών που ενδέχεται να προκληθούν από οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων.  Επιπλέον, ο Πωλητής παραιτείται από κάθε δικαίωμα απαίτησης πληρωμής από οποιονδήποτε άλλον μηχανισμό εκτός από όσους αναφέρονται στο παρόν και αποδέχεται ότι δεν προκύπτει καμία άλλη οφειλή με βάση τους Νομικούς Όρους του ClassFlow.

6.5 Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων. Στον βαθμό που η Promethean επιλέγει να καταβάλλει επιστροφή χρημάτων σε έναν Αγοραστή (όπως αναφέρεται στην Ενότητα Β, Όρο 4 παρακάτω) για Πόρο που λήφθηκε από τον Αγοραστή, η Promethean θα ειδοποιεί τον Πωλητή σχετικά με τον συγκεκριμένο Πόρο. Η Promethean διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιονδήποτε Πόρο από το Marketplace, εάν ο εν λόγω Πόρος προκάλεσε την καταβολή επιστροφής χρημάτων. Εντός 10 ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από την Promethean, ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα στην Promethean μέσω του προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων για το συνολικό ποσό που λήφθηκε από τον Πωλητή για τον εν λόγω Πόρο.  Εάν ο Πωλητής αδυνατεί να επιστρέψει τα χρήματα στην Promethean, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα (i) να αφαιρέσει τον Πόρο ή τους Πόρους του Πωλητή από το Marketplace, (ii) να απαγορεύσει στον Πωλητή να αποστέλλει περαιτέρω Πόρους στο Marketplace ή (iii) να τερματίσει τον λογαριασμό ClassFlow του Πωλητή.

7. Δηλώσεις Αποποίησης Εγγύησης. Η PROMETHEAN ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (I) ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΛΑΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, (II) ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MARKETPLACE ΑΠΟ ΕΣΑΣ, (III) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, (IV) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ Ή ΑΠΟ ΤΟ MARKETPLACE, (IV) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΙΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ MARKETPLACE ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, Ή/ΚΑΙ (V) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΡΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΡΟΥ ΠΩΛΗΘΗΚΕ Ή ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ MARKETPLACE. Η PROMETHEAN ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η PROMETHEAN ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MARKETPLACE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ MARKETPLACE ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MARKETPLACE.

B. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

1. Λήψη Πόρων από το ClassFlow Marketplace. Προκειμένου να πραγματοποιήσει λήψη ενός Πόρου από το Marketplace, ο Αγοραστής πρέπει να διαθέτει λογαριασμό ClassFlow.  Ένας Αγοραστής δύναται να αγοράσει έναν Πόρο από το Marketplace χρησιμοποιώντας υφιστάμενο λογαριασμό ή δημιουργώντας έναν λογαριασμό με το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων που προσδιορίζεται από την Promethean, ή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Όλοι οι Πόροι που διατίθενται μέσω του Marketplace αποτελούν ψηφιακούς πόρους. Ως εκ τούτου, κατόπιν λήψης της πληρωμής μέσω του προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων, η Promethean θα πρέπει να καθιστά άμεσα διαθέσιμο τον εν λόγω Πόρο [να παρέχει τον εν λόγω Πόρο] σε έναν Αγοραστή για άμεση χρήση και πρόσβαση του Αγοραστή στον φάκελο «My Resources» του λογαριασμού ClassFlow του Αγοραστή. Σε γενικές γραμμές, η Promethean θα καθιστά επ’ αόριστον διαθέσιμο στον Αγοραστή έναν Πόρο που αγοράζει ο Αγοραστής, για όσο χρονικό διάστημα ο Πόρος διατίθεται μέσω του Marketplace.  Ωστόσο, η Promethean δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με αυτό και ο Πόρος δύναται να αφαιρεθεί από το Marketplace ανά πάσα στιγμή από τον Πωλητή ή να διαγραφεί από την Promethean ως απάντηση σε κάποιο παράπονο σχετικά με τον Πόρο. 

2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Αγοραστή σχετικά με τον Πόρο. Η αγορά Πόρων από το Marketplace εκ μέρους του Αγοραστή πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν άδειας. Δεν θα υφίσταται καμία απευθείας μεταβίβαση τίτλου ή ιδιοκτησίας σε κανέναν ανάλογο Πόρο. Οι όροι άδειας, σύμφωνα με τους οποίους ο Αγοραστής ενδέχεται να χρησιμοποιεί τον Πόρο που αγόρασε, θα είναι οι όροι που διατυπώθηκαν από τον Πωλητή, όπως αναφέρονται στην Ενότητα Α, Όρο 3.3. του παρόντος. Με την αγορά του Πόρου, ο Αγοραστής συμφωνεί ότι αποδέχεται και δεσμεύεται από τους όρους της άδειας που συνδέονται με τον συγκεκριμένο Πόρο, συμπεριλαμβανομένων όλων των γνωστοποιήσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων, των κανόνων εμπορικών σημάτων, των πληροφοριών και των περιορισμών παραχώρησης άδειας ή χρήσης που προσδιορίζονται από τον Πωλητή. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε Πόρο αγοράζετε ή αποκτάτε δωρεάν μέσω του Marketplace κατά παραβίαση ή παράβαση των όρων παραχώρησης άδειας που διέπουν τη χρήση του Πόρου εκ μέρους σας.

3. Πληρωμή των Πόρων. Ο Αγοραστής συμφωνεί να φέρει την ευθύνη και να καταβάλλει το πλήρες κόστος για όλους τους Πόρους που αγοράζονται μέσω του Marketplace, μέσω του προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων που προσδιορίζεται από την Promethean.  Ο Αγοραστής συμφωνεί επιπλέον ότι η Promethean δύναται να χρεώσει τον λογαριασμό του Αγοραστή, ο οποίος έχει δημιουργηθεί μέσω του προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων, για οποιονδήποτε Πόρο αγοράζεται από τον Αγοραστή.  Ο Αγοραστής φέρει την ευθύνη να παρέχει στην Promethean έγκυρα και ενημερωμένα στοιχεία λογαριασμού για τις πληρωμές όλων των χρεώσεων.

4. Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων. Όλοι οι Πόροι που διατίθενται μέσω του Marketplace είναι ψηφιακοί πόροι, οι οποίοι, κατόπιν αγοράς, διατίθενται στον Αγοραστή για άμεση χρήση και πρόσβαση του ίδιου στον φάκελο «My Resources» του λογαριασμού ClassFlow του Αγοραστή.  Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και δέχεται ότι όλες οι Πωλήσεις Πόρων μέσω του Marketplace είναι οριστικές και δεν παρέχεται δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Ανεξάρτητα από την ανωτέρω πολιτική, η Promethean δύναται, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να κάνει ορισμένες εξαιρέσεις σχετικά με την εν λόγω πολιτική ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, εάν δεν είναι δυνατή η χρήση, η λήψη ή η πρόσβαση σε έναν Πόρο από έναν Αγοραστή εξαιτίας κάποιου ελαττώματος ή ατέλειας στον Πόρο.  Στην περίπτωση μιας τέτοιας εξαίρεσης, η Promethean δύναται να επιστρέψει στον Αγοραστή χρήματα για την εν λόγω αγορά με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί κατάλληλο η Promethean, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, μιας μορφής πίστωσης στο Marketplace.

5. Σύνδεσμοι σε άλλες Τοποθεσίες και Πόρους. Ένας Πόρος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλες τοποθεσίες web ή σε άλλους πόρους.  H Promethean δεν έχει κανέναν έλεγχο στις εν λόγω εξωτερικές τοποθεσίες και τους πόρους.  Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι (i) η Promethean δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια των εν λόγω εξωτερικών τοποθεσιών και πόρων, και ότι (ii) η Promethean δεν εγκρίνει ούτε φέρει ευθύνη για κανένα περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν, υπηρεσία ή υλικό σε ή διαθέσιμο από τις εν λόγω εξωτερικές τοποθεσίες και τους πόρους.  Εάν ο Αγοραστής προσπελάσει τις παραπάνω εξωτερικές τοποθεσίες ή τους πόρους, προβαίνει σε αυτή την ενέργεια με αποκλειστικά δική του ευθύνη και ο Αγοραστής αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν.

6. Δηλώσεις Αποποίησης Εγγύησης. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ MARKETPLACE, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MARKETPLACE, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PROMETHEAN, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η PROMETHEAN, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ MARKETPLACE, ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Η PROMETHEAN ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ MARKETPLACE, Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΡΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ MARKETPLACE. ΕΠΙΣΗΣ, Η PROMETHEAN ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ MARKETPLACE ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΙ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ (I) ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΛΑΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, (II) ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MARKETPLACE ΑΠΟ ΕΣΑΣ, (III) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, (IV) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ Ή ΑΠΟ ΤΟ MARKETPLACE, (IV) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΙΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ MARKETPLACE ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, (V) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΡΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΡΟΥ ΠΩΛΗΘΗΚΕ Ή ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ MARKETPLACE Ή/ΚΑΙ (VI) ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΡΟ Ή ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΡΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ. Η PROMETHEAN ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΕΓΚΡΙΝΕΙ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΡΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ MARKETPLACE Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΜΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ, ΚΑΙ Η PROMETHEAN ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΣ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η PROMETHEAN ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MARKETPLACE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ MARKETPLACE ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MARKETPLACE.

Γ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ.

1. Ειδοποίηση σχετικά με Παραβίαση. Εάν θεωρείτε ότι οποιοσδήποτε Πόρος βρίσκεται στο Marketplace παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει να ειδοποιείτε την Promethean σχετικά με την αξίωσή σας, σύμφωνα με τις παρακάτω διαδικασίες.  Η Promethean θα επεξεργαστεί τις ειδοποιήσεις σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση σύμφωνα με τον Νόμο Digital Millennium Copyright Act («DMCA» – Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακής Χιλιετίας) και σύμφωνα με άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.  Σύμφωνα με τον Νόμο DMCA, η ειδοποίηση σχετικά με υποτιθέμενη παραβίαση πρέπει να είναι γραπτή και να παρέχεται στην Promethean μέσω email, στη διεύθυνση copyright@prometheanworld.com.   

Οι πληροφορίες που απαιτούνται από την Ειδοποίηση σχετικά με Παραβίαση αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρουν στοιχεία είναι είτε κάτοχοι δικαιωμάτων είτε εξουσιοδοτημένα από τους κατόχους δικαιωμάτων, καθώς και να μας δώσουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε σωστά τον Πόρο που πρέπει να αφαιρεθεί. Για να είναι αποτελεσματική, η ειδοποίηση σχετικά με παραβίαση πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες: 

(α)  Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος ή ενός προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος, το οποίο εικάζεται ότι έχει παραβιαστεί, 

(β)  Ταυτοποίηση του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, το οποίο φέρεται να έχει παραβιαστεί ή, εάν μια μεμονωμένη ειδοποίηση καλύπτει περισσότερα από ένα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, αντιπροσωπευτική λίστα των εν λόγω έργων, 

(γ) Ταυτοποίηση του υλικού που φέρεται να παραβιάζει ή να αποτελεί αντικείμενο δραστηριότητας παραβίασης και το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ή στο οποίο η πρόσβαση πρέπει να απενεργοποιηθεί, και εύλογα επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών να εντοπίσει το υλικό, 

(δ) Εύλογα επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών να επικοινωνήσει με το καταγγέλλον μέρος, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και, εφόσον είναι διαθέσιμη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα είναι δυνατή η επικοινωνία με το καταγγέλλον ενδιαφερόμενο μέρος, 

(ε)  Δήλωση ότι το καταγγέλλον μέρος θεωρεί, καλόπιστα, ότι η χρήση του περιεχομένου με τον τρόπο που καταγγέλλεται δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τη νομοθεσία, και 

(στ)  Δήλωση ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και ότι, επί ποινή ψευδορκίας, το καταγγέλλον μέρος είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος, το οποίο εικάζεται ότι έχει παραβιαστεί.

2. Διαδικασία κατόπιν λήψης Ειδοποίησης σχετικά με Παραβίαση. Κατόπιν λήψης μιας ορθής Ειδοποίησης σχετικά με παραβίαση, διατηρούμε το δικαίωμα:

(α)   να καταργούμε ή να απενεργοποιούμε την πρόσβαση στο υλικό που διαπράττει παραβίαση,

(β) να ειδοποιούμε τον Πωλητή που κατηγορείται για παραβίαση ότι καταργήσαμε ή απενεργοποιήσαμε την πρόσβαση στο εν λόγω υλικό,

(γ) να τερματίζουμε την πρόσβαση του εν λόγω Πωλητή στο Marketplace, και

(δ) να τερματίζουμε τον λογαριασμό ClassFlow του Πωλητή.

Εάν ο Πωλητής θεωρεί ότι ο Πόρος που αφαιρέθηκε ή στον οποίο η πρόσβαση απενεργοποιήθηκε δεν διαπράττει παραβίαση ή ο Πωλητής θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να αναρτά και να χρησιμοποιεί τον εν λόγω Πόρο, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αποστείλει απάντηση στην ειδοποίηση, στη διεύθυνση copyright@prometheanworld.com, η οποία θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

(α)  ηλεκτρονική υπογραφή του Πωλητή, ή προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του Πωλητή,

(β) ταυτοποίηση του Πόρου που έχει αφαιρεθεί ή στον οποίο η πρόσβαση έχει απενεργοποιηθεί και της τοποθεσίας στην οποία εμφανιζόταν ο Πόρος προτού αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί,

(γ) δήλωση ότι ο Πωλητής θεωρεί, καλόπιστα, ότι ο Πόρος αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε εξαιτίας λάθους ή εσφαλμένης ταυτοποίησης του Πόρου, και

(δ)  όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και, εφόσον είναι διαθέσιμη, διεύθυνση email του Πωλητή.

Εάν λάβουμε μια απάντηση στην ειδοποίηση, ενδέχεται να αποστείλουμε ένα αντίγραφο αυτής στο αρχικό καταγγέλλον μέρος, ενημερώνοντάς το ότι ενδέχεται να αντικαταστήσουμε τον Πόρο που αφαιρέθηκε ή να διακόψουμε την απενεργοποίησή του εντός 14 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απάντησης στην ειδοποίηση, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Promethean.

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η PROMETHEAN, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MARKETPLACE Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MARKETPLACE. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. Ή ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ PROMETHEAN ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΩΛΗΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ, (Α) ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ PROMETHEAN ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΕΙΚΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΥΘΥΝΗ Ή (Β) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΩΝ (100,00 δολάρια Η.Π.Α.), ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ.  Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ PROMETHEAN ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ, (Α) ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΗΝ PROMETHEAN ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΕΙΚΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΥΘΥΝΗ Ή (Β) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΩΝ (100,00 δολάρια Η.Π.Α.), ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ Ή ΔΕΝ ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΥΠΟΨΙΕΣ. ΕΑΝ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ή Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ή Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ, ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1542 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: «Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΠΙΣΤΩΤΗΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ή ΔΕΝ ΥΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ». ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΑΝ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ή Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΛΛΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. Ή ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.

E. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ.

Όπως καταδεικνύεται παραπάνω, οι Νομικοί Όροι του ClassFlow αποτελούνται από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις του ClassFlow Marketplace, τους Όρους της Υπηρεσίας ClassFlow, την Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow, την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow και την Πολιτική Cookie του ClassFlow.  Οι Νομικοί Όροι του ClassFlow διέπουν τη χρήση του Marketplace και συνιστούν την πλήρη Σύμβαση μεταξύ του Αγοραστή και της Promethean και μεταξύ του Πωλητή και της Promethean. Σχετικά με την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε Πόρου μέσω του Marketplace (είτε ο Πόρος διατίθεται δωρεάν είτε έναντι χρέωσης): (i) οι συγκεκριμένοι όροι και οι προϋποθέσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων του ClassFlow Marketplace θα διέπουν, και (ii) σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων του ClassFlow Marketplace και οποιασδήποτε άλλης διάταξης περιλαμβάνεται στους Νομικούς Όρους του ClassFlow, θα υπερισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων του ClassFlow Marketplace.

©2016 Promethean Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.