ClassFlow Szolgáltatási feltételek

Hatályba lépés dátuma: 2018. július 6

A „ClassFlow” vagy a „Szolgáltatás” rendelkezésre bocsátója a Promethean Limited („Promethean”, „mi”, „minket”, vagy „a miénk”). Angliában és Walesben a 1308938 cégjegyzékszám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaság vagyunk, amelynek a székhelye a Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Egyesült Királyság címen található.

Amikor a „Szolgáltatás(ok)” kifejezést használjuk, az alatt az alábbiakat értjük: (i) a www.classflow.com vagy egyéb hasonló, a Felhasználó területe vagy böngészőjének nyelve által meghatározott ilyen URL-címen (pl. classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk) elérhető ClassFlow szolgáltatás; (ii) a ClassFlow for Schools Szolgáltatás, amely előfizetés alapján érhető el iskolák, iskolai körzetek vagy egyéb ilyen intézmények számára, és amely egy privát URL-címmel (pl. www.iskolaikorzetneve.classflow.com) rendelkező egyedi ClassFlow aldomain beállításán keresztül érhető el, kizárólag a meghatározott iskola vagy körzet általi használatra; valamint (iii) a Promethean által az iTunes áruházon vagy Google Play áruházon keresztül rendelkezésre bocsátott minden egyéb kapcsolódó weboldal, termék, szolgáltatás és ClassFlow-hoz kapcsolódó alkalmazás.  Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggálya van a jelen Szolgáltatási feltételekkel vagy a Szolgáltatással kapcsolatban, írjon a support@ClassFlow.com címre.

A jelen Szolgáltatási feltételek, a jelen Szolgáltatási feltételekben említett ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzattal, a ClassFlow Adatvédelmi szabályzattal és a ClassFlow Cookie-kra vonatkozó szabályzattal együtt az Ön és mi közöttünk létrejött kötelező erejű szerződést (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) képeznek. A Szolgáltatásunk használatának megkezdése előtt, kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezeket a dokumentumokat. A Szolgáltatásunk használatával Ön azt jelzi, hogy elfogadja a ClassFlow Szolgáltatási feltételeit, az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot, a Cookie-kra vonatkozó szabályzatot és az Adatvédelmi szabályzatot, és ezek mindegyikének feltételeit kötelező érvényűként fogadja el magára nézve. Ha Ön nem fogadja el ezeket a feltételeket és szabályzatokat, kérjük, hogy ne használja a Szolgáltatást.

Az „Ön” vagy „az Ön …” a Szolgáltatás Felhasználóját jelenti. Az „Egyéni felhasználó” az e Feltételekben használtak szerint az ingyenes ClassFlow szolgáltatást használó tanárt (vagy adminisztrátort), diákot vagy szülőt jelenti.  Adott esetben az „Ön” vagy „az Ön …” jelenti azt az iskolát vagy iskolai körzetet vagy egyéb oktatási intézményt is, más néven „Vállalati felhasználót”, amely a ClassFlow for Schools szolgáltatást használja, és akivel a Felhasználó diákként, tanárként vagy valamely diák szülőjeként/gondviselőjeként kapcsolatban van, és amely számára a Vállalati felhasználó engedélyezi a Szolgáltatás használatát („Engedélyezett felhasználó”). A „Felhasználó(k)” kifejezés az e dokumentumban használt formájában az Egyedi felhasználókat, az Engedélyezett felhasználókat vagy a Vállalati felhasználókat jelenti.

 1. AZ ÖN JELSZAVA ÉS FIÓKJA

1.1        A Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez regisztrálnia kell egy fiókot felhasználónévvel és jelszóval (az Ön „ClassFlow felhasználóneve”).

1.2        Ön felel a ClassFlow felhasználóneve bizalmas kezeléséért és a ClassFlow felhasználónevéhez és ClassFlow fiókjához való hozzáférés korlátozásáért. Ennek megfelelően Ön vállalja, hogy egyedül Ön tartozik felénk felelősséggel az Ön fiókján keresztül végrehajtott tevékenységekért. Ön vállalja, hogy az Önmagáról megadott információkat pontosan és naprakészen tartja. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesít bennünket, ha úgy véli, hogy a fiókjához jogosulatlanul hozzáfértek.

1.3        Minden Felhasználónak (a diákok kivételével) a Felhasználó által rendszeresen ellenőrzött érvényes e-mail-cím használatával kell regisztrálnia a ClassFlow fiókját. Amennyiben Ön a ClassFlow szolgáltatást az Önhöz kapcsolódó oktatási intézménytől függetlenül használó Egyéni felhasználó, szemben a valamely Vállalati felhasználó irányítása alatt álló Engedélyezett felhasználóval, Önnek ismernie kell az oktatási intézménye szabályzatát és előírásait arra vonatkozóan, hogy az oktatási intézmény e-mail-címét felhasználhatja-e a fiók létrehozásához.

A ClassFlow felhasználóneveként nem választhat olyan nevet, amelynek a használatára nem jogosult, vagy valamely más személy nevét az adott személy megszemélyesítésének céljával. A valaki másnak az e-mail-címével vagy ideiglenes e-mail-címmel regisztrált fiókok előzetes értesítés nélkül lezárhatók. Előfordulhat, hogy a Felhasználóinkat a fiókjuk ismételt érvényesítésére kérjük fel, ha úgy véljük, hogy érvénytelen e-mail-címet használtak. Ha Önnek bármikor a tudomására jut, hogy a Szolgáltatás valamely Felhasználója úgy állítja, hogy az Ön oktatási intézményéhez tartozik, amikor valójában nincs kapcsolatban az Önök oktatási intézményével, arról haladéktalanul értesítenie kell a Prometheant.

Amennyiben Ön 18 év alatti diák, Ön számára tilos a Szolgáltatások használata, kivéve, ha a Szolgáltatáshoz valamely tanár vagy oktatási intézmény által és annak irányítása és útmutatása alatt rendelkezésre bocsátott osztálykódon keresztül hozzáférést kapott a Szolgáltatáshoz. Ha Ön már hozzáférést kapott a Szolgáltatáshoz, nem oszthatja meg az osztálykódot vagy ClassFlow felhasználónevet senki mással.

Amennyiben Ön a ClassFlow for Schools szolgáltatást használó Vállalati felhasználó, ön egy egyedi, iskolára vagy körzetre vonatkozó „ClassFlow aldomaint” (vagy „Bérlőt”) kap a ClassFlow szolgáltatáson belül (pl. azoniskolaikorzetneve.classflow.com) az adott Vállalati felhasználó (iskola vagy körzet) Engedélyezett felhasználói általi kizárólagos használatra.  Minden egyes Vállalati felhasználó ClassFlow felhasználóneveket rendel hozzá a ClassFlow aldomainjén belül a saját Engedélyezett felhasználóihoz.

Ha Ön Vállalati felhasználó, egy adott tanár Önnél fennálló munkaviszonyának megszűnésekor, vagy egy diák beiratkozásának megszűnésekor az ilyen Engedélyezett felhasználónak a tulajdonában lévő, az Ön által rendelkezésére bocsátott minden osztálykódot vissza kell szolgáltatnia, és azok használatát be kell szüntetnie. Amennyiben egy Engedélyezett felhasználó fiókját át kívánja vinni egy Egyéni felhasználóra (pl. az egyik tanárjuk munkaviszonya megszűnik, és Ön szeretné a távozó tanár fiókját hozzárendelni az ő helyébe lépő tanárhoz), írjon az info@ClassFlow.com címre, és a képviselőnk segíteni fog Önnek.  A Promethean engedélye nélkül nem ruházható át a fiókja senki másra.

 1. SZEMÉLYES ADATOK ÉS DIÁKADATOK

2.1.       A „Személyes adatok” bármely olyan információt jelentenek, amely alkalmas egy adott egyén személyes azonosítására.  A „Diákadatok” egy azonosítható jelenlegi vagy korábbi diákhoz közvetlenül kapcsolódó Személyes adatok, amelyeket valamely iskola, iskolai körzet vagy kapcsolódó szervezet vagy mi kezelünk.  Amennyiben az Egyesült Államok jogszabályai alkalmazandók, a Diákadatok magukban foglalhatják a családi oktatási jogokról és adatvédelemről szóló törvény (FERPA) által meghatározott „oktatási feljegyzéseket” is, 20 U.S.C. 1232. §. (g).

2.2        Az „Érzékeny személyes adatok” a Személyes adatok alábbi kategóriáit jelentik: társadalombiztosítási számok (csak az egyesült államokbeli Felhasználók esetén), születési dátum, faj vagy etnikai származás, politikai meggyőződés, politikai szervezeti tagság, fizikai vagy mentális egészség vagy állapot, egészséggel kapcsolatos személyes adatok, kormányzati programban fennálló tagság, vallási nézetek vagy egyéb hasonló jellegű nézetek, filozófiai nézetek, szakmai vagy kereskedelmi szövetségben vagy szakszervezetben fennálló tagság, szexuális beállítottság vagy gyakorlat, büntetlen/büntetett előélet, genetikai információk és biometrikus információk. NEM SZÁNDÉKOZUNK ÉRZÉKENY SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTENI EGYETLEN FELHASZNÁLÓNKTÓL SEM. Kérjük, hogy ne adjon meg önkéntesen ilyen információkat a Szolgáltatás keretében.

2.3.       Titoktartás. A Promethean vállalja, hogy a Személyes adatokat bizalmasként kezeli, és azokat nem osztja meg harmadik felekkel, a jelen Feltételekben és a ClassFlow Adatvédelmi szabályzatunkban bemutatott esetek kivételével.

2.4.       Hozzáférés a Diákadatokhoz iskolai tisztviselőként a FERPA értelmében. A Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben különböző módokon hozzáférhetünk a Diákadatokhoz és gyűjthetjük azokat. Az Egyesült Államokban a Diákadatokat jogos oktatási érdekkel rendelkező Iskolai tisztviselőként a FERPA 34 CFR 99.31 részének (a) (1) pontja szerint érhetjük el, gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel.  Ön elfogadja, hogy a felek között, az iskola vagy oktatási intézmény birtokolja és ellenőrzi az összes Diákadatot, függetlenül attól, hogy azokat az iskola, az iskola adminisztrátora, diák, szülő/gondviselő vagy egyéb harmadik fél bocsátotta-e rendelkezésre.

(i)   Amennyiben Ön a ClassFlow for Schools szolgáltatást használó Vállalati felhasználó, és azt választja, hogy integrálja az iskola vagy körzet Diákadat-menedzsment Rendszerét („SIS”, Student Information Management System) a Szolgáltatással, akkor a SIS-rendszerből csak a Szolgáltatás nyújtásához szükséges információkat gyűjtjük és dolgozzuk fel. A Szolgáltatás használatával és a Szolgáltatás integrálásával valamely SIS-be, a Vállalati felhasználó beleegyezik az ilyen adatgyűjtésbe és engedélyezi azt. Ha Ön nem ad hozzáférést a SIS-rendszeréhez, lehetővé kell tennie egy észszerű módszert számunkra az ilyen információk beszerzésére, például biztonságos fájlátvitelen vagy kézi adatbevitelen keresztül. Ön vállalja, hogy nem bocsát a rendelkezésünkre az Engedélyezett felhasználóira vonatkozó olyan Személyes adatokat, amelyek nem szükségesek a Szolgáltatás nyújtásához, és Ön vállalja, hogy soha nem bocsát a rendelkezésünkre Érzékeny személyes adatokat az Engedélyezett felhasználóiról.

(ii)   Amennyiben Ön az ingyenes ClassFlow szolgáltatást használó Egyéni tanár, a Diákadatokat rendelkezésre bocsáthatja osztálynévsor manuális létrehozásával minden egyes osztályára. Ön vállalja, hogy nem bocsát a rendelkezésünkre a diákjaira vonatkozó olyan Személyes adatokat, amelyek nem szükségesek a Szolgáltatás nyújtásához, és Ön vállalja, hogy soha nem bocsát a rendelkezésünkre Érzékeny személyes adatokat a diákjairól. Ön kijelenti és garantálja, hogy Ön rendelkezik a szükséges meghatalmazással az iskolája vagy intézménye nevében a jelen Feltételek elfogadásához.

(iii)  Gyűjthetünk információkat, ezen belül Személyes adatokat is, a Szolgáltatás használatára jogosult diákoktól, de a Promethean az ilyen információkat csak az iskola vagy a tanár utasítására és nevében gyűjt.

2.5        A Személyes adatokra és Diákadatokra vonatkozó beleegyezések és hatáskör.  Önnek rendelkeznie kell a szükséges beleegyezéssel és hatáskörrel, hogy Diákadatokat adhasson meg a Promethean részére, vagy engedélyezze a Promethean számára ilyen Diákadatok gyűjtését a Szolgáltatáson keresztül.

(i) Amennyiben Ön a ClassFlow for Schools szolgáltatást használó Vállalati felhasználó vagy Ön az ingyenes ClassFlow szolgáltatást használó Egyéni tanár, iskola vagy körzet, Ön kijelenti és garantálja, hogy Ön rendelkezik a szükséges határkörrel Személyes adatok, köztük a Diákadatok a Promethean számára történő rendelkezésre bocsátására a Szolgáltatás nyújtása céljából, valamint hogy Ön megfelelő közzétételeket tett a Jogosult felhasználóknak és egyéb végfelhasználóknak a Személyes adatok Prometheannal történő Ön általi megosztásáról.  A Promethean és az iskola, az iskolai körzet és a tanár külön-külön vállalja, hogy fenntartja a Személyes adatokat és Diákadatokat szabályozó törvények – beleértve az Egyesült Államok családi oktatási jogokról és adatvédelemről szóló törvényét (FERPA), a tanulók jogainak védelméről szóló módosítást (PPRA), és a gyermekek online adatbiztonságának és adatainak védelméről szóló törvényt („COPPA”) – szerinti felelősségi köreit.  Az egyes iskolákra vagy tanárokra támaszkodunk a megfelelő beleegyezések és közzétételek megszerzése és megadása terén, ha azok szükségesek a Promethean részére a Diákadatok gyűjtéséhez, a COPPA által engedélyezett módon.  Javasoljuk, hogy bocsássák a szülők és gondviselők rendelkezésére a ClassFlow Adatvédelmi szabályzat egy példányát.

(ii) Amennyiben Önök az Egyesült Államokon kívül találhatók, meg kell felelniük ezen Feltételeknek és a gyermekek adatainak védelmére és a gyermekek Személyes adataira az Önök területén irányadó összes előírásnak és törvénynek. Ön kijelenti és garantálja, hogy Ön megfelel a Személyes adatok védelmére és a diákok oktatási feljegyzéseinek megosztására irányadó minden alkalmazandó adatvédelmi törvénynek.

(iii)  Amennyiben Ön Dániában, Svédországban, Norvégiában vagy Németországban Tanár, a ClassFlow használata előtt tisztáznia kell, hogy kell-e előzetesen engedélyt kérnie annak az oktatási intézménynek a vezetésétől, amelynél dolgozik. A ClassFlow az információkat felhőben és nem adathordozókon tárolja, azonban amennyiben Ön a diákokra vonatkozó Személyes adatokat az Ön adathordozóin tárolja, gondoskodnia kell azok biztonságos tárolásáról (például jelszóval védett biztonsági mentés külön merevlemezen) a visszaélések elkerülése érdekében. Továbbá, Önnek biztosítania kell, hogy a Szolgáltatás keretén belül a Diákok Ön által begyűjtött, felhasznált vagy tárolt Személyes adataira ténylegesen szükség van az Ön óráinak megtartásához. Amennyiben nem tudja biztosan, forduljon annak az oktatási intézménynek a vezetéséhez, amelynél dolgozik. Az e szakaszban említett minden ügyben szintén írhat a privacy@ClassFlow.com címre, ha további információra van szüksége.

(iv)  Amennyiben megállapítjuk, hogy a ClassFlow szolgáltatás számára 18 év alatti diákra vonatkozó Személyes adatot tettek közzé vagy az ilyen adatot gyűjtöttek, a szükséges hozzájárulások vagy határkörök nélkül, megtesszük az észszerű lépéseket az ilyen információk biztonságos és lehető leghamarabbi megsemmisítésére, és előfordulhat, hogy felfüggesztjük vagy megszüntetjük a kapcsolódó fiókot. Amennyiben Ön úgy véli, hogy e bekezdés megsértésével jutottunk Személyes adatokhoz egy Diákról vagy Diákokról, írjon nekünk a privacy@ClassFlow.com címre.

2.6.       Diákadatok felhasználása. Azáltal, hogy Diákadatokat küld el vagy azokhoz hozzáférést biztosít, Ön beleegyezik, hogy a Promethean a Diákadatokat kizárólag az alábbi célokra használhatja fel: (i) a Szolgáltatás nyújtása, (ii) a Szolgáltatás javítása és továbbfejlesztése, (iii) az e Feltételek szerinti jogaink érvényesítése, és (iv) az Engedélyezett felhasználó vagy az Egyéni felhasználó beleegyezésével engedélyezett módon. Az ettől eltérő rendelkezések ellenére nem használjuk fel a Diákadatokat célzott hirdetésben való részvételre.

2.7.       Névtelenné tett diákadatok felhasználása. Ön vállalja, hogy gyűjthetünk – a jelen Megállapodásunk megállapodási időtartama alatt és azt követően is – a Diákadatokból nyert használati adatokat saját célra, feltéve, hogy az ilyen adatok beazonosíthatósága megszüntetésre kerül és/vagy az adatok összesítésre kerülnek, hogy elkerülhető legyen az egyes Engedélyezett felhasználók vagy egyének azonosítása.

2.8        A Személyes adatok használata marketing céljára. Ön beleegyezik, hogy a Promethean a Szolgáltatással kapcsolatos személyre szabott tartalmat és üzeneteket nyújthat az iskolai vagy körzeti adminisztratív felhasználók és a tanárok részére, feltéve, hogy az ilyen tartalom és üzenetek nem az egyedileg azonosítható diákokra vonatkozó Diákadatokra alapulnak. A Promethean a Szolgáltatással kapcsolatos személyre szabott tartalmat és üzeneteket nyújthat a szülők vagy gondviselők részére, akik beleegyeztek ilyen tartalmak és üzenetek fogadásába, feltéve, hogy az ilyen tartalom és üzenetek nem a Diákadatokra alapul, kivéve, ha kifejezett beleegyezést kaptunk a szülőtől vagy gondviselőtől, vagy az iskolától, hogy a Diákadatokat felhasználhatjuk ilyen célra, és olyan mértékben, amennyiben az ilyen adathasználat az alkalmazandó jogszabályokban megengedett. A tanárok, adminisztrátorok és szülők számára, akik kommunikációs anyagokat kapnak a Prometheantól, mindig rendelkezésre áll a lehetőség, hogy leiratkozzanak az ilyen kommunikációs anyagok fogadásáról. A Promethean nem küld hirdetési vagy marketingüzeneteket a Szolgáltatást használó diákoknak.

2.9        A Promethean harmadik fél szolgáltatói. Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a Promethean hozzáférést biztosíthat a Diákadatokhoz az alkalmazottaink, leányvállalataink és bizonyos harmadik fél szolgáltatók számára, amelyek esetében jogos igény van az ilyen információkhoz való hozzáférésre a szolgáltatásaik számunkra történő nyújtása érdekében.  Mi és a Diákadatok kezelésében, továbbításában és feldolgozásában érintett alkalmazottaink, leányvállalataink, szolgáltatóink és ügynökeink esetében előírás az ilyen adatok bizalmas kezelésének fenntartása.  Tudomásul kell vennie azt is, hogy a jelen Feltételekre is tekintettel, és a törvények által megengedett mértékben, a Diákadatokat magukban foglaló Személyes adatok esetében előfordulhat, hogy a leányvállalataink vagy harmadik fél szolgáltatóink személyzete külföldi országokban éri el vagy dolgozza fel azokat, beleértve a Személyes adatok gyűjtésének helyszínéül szolgáló joghatóságtól eltérő országokat is, és Ön ezennel engedélyezi az ilyen elérést és feldolgozást. Arra vonatkozó információért, hogy a harmadik fél szolgáltatóink hol kezelik az Ön Személyes adatait írjon a privacy@classflow.com címre.

2.10      Diákadatok megőrzése és azok törlésére vonatkozó kérések. A Promethean az Iskola vagy a Tanár kérésére vagy utasítására haladéktalanul törli a Diákadatokat vagy gondoskodik azok beazonosíthatóságának megszüntetéséről ilyen kéréstől vagy utasítástól számított harminc (30) napon belül. Fiók törlésének kéréséhez írjon nekünk a privacy@ClassFlow.com címre.  A Diákadatok megőrzését, törlését vagy beazonosíthatóságának megszüntetését az alábbi szabályzatunk szerint végezzük: ClassFlow Adatvédelmi szabályzat.

2.11      Adatok tárolásának helye.  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Promethean a Személyes adatokat a világ különböző részein – beleértve az Egyesült Államokat is – található különböző adatközpontokban tárolja és dolgozza fel, és hogy az Ön Személyes adatait nem feltétlenül csak azon országon belül tárolják és dolgozzák fel, ahol az begyűjtötték, kivéve, ha a törvények másképpen rendelkeznek.  Ön kijelenti és vállalja, hogy Ön minden szükséges beleegyezést megszerzett az Engedélyezett felhasználóktól, hogy a Promethean feldolgozza az ilyen Személyes adatokat az Egyesült Államokban vagy a világ más részén. Az adatok tárolásának helyére vonatkozó további információkért lásd a ClassFlow Adatvédelmi szabályzatot.

 1. BIZTONSÁG, ADATVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE, HOZZÁFÉRÉS ÉS TÁMOGATÁS

3.1        Adatbiztonság.  Kereskedelmi szempontból észszerű adminisztratív, fizikai és műszaki biztosítékokat vezettünk be, amelyek célja a Személyes adatok, köztük a Diákadatok védelme a jogosulatlan hozzáféréstől, közzétételtől vagy használattól, amely biztosítékok magukban foglalhatják az adattitkosítást, a tűzfalakat, az épületekhez és aktákhoz/fájlokhoz való fizikai hozzáférés ellenőrzését, valamint az alkalmazottak folyamatos képzését és oktatását. Rendelkezünk szabályzatokkal és eljárásokkal arra, hogy a rendszereinkhez való hozzáférést csak azokra az alkalmazottakra és megbízható harmadik felekre korlátozzuk, akik számára szükséges az adott információk ismerete az adott munkaköri funkció vagy feladat elvégzéséhez.

3.2        Értesítés adatvédelmi szabályok megsértéséről és kártalanítás.  Abban az esetben, ha észszerűen és jóhiszeműen okunk van feltételezni, hogy jogosulatlan fél hozzáfért az általunk a Szolgáltatás keretében gyűjtött vagy kapott Személyes adatokhoz, köztük Diákadatokhoz, vagy közzétette azokat („Biztonsági esemény”), erről haladéktalanul értesítjük Önt az iskola adatgazdájaként, és észszerű erőfeszítéseket teszünk, hogy együttműködjünk a Biztonsági esemény Önök általi kivizsgálása során.  Ha egy ilyen Biztonsági eseményt a Promethean vagy annak ügynökeinek gondatlansága vagy mulasztása okozza, és az ilyen esemény az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében harmadik fél értesítési követelményeit váltja ki, a Promethean kártalanítja az iskolát az iskolánál a Biztonsági eseményre történő reagálásként az értesítéssel kapcsolatosan keletkezett tényleges és észszerű költségekért, amennyiben az ilyen értesítést törvény írja elő.  A Promethean kártalanítja továbbá az iskolát az iskolánál keletkezett minden tényleges és észszerű költségért, amely a Diákadatokkal való visszaélésből fakad, és amelyet közvetlenül a Promethean vagy annak ügynökeinek szándékos tettei vagy mulasztásai okoztak. A Promethean nem tartozik felelősséggel, amennyiben a Biztonsági eseményt az Iskola ügynökei, vállalkozói, alkalmazottai vagy képviselői okozzák.

3.3        Nem tartozunk felelősséggel, ha a Szolgáltatás (vagy annak valamely része) bármilyen okból kifolyólag nem érhető el valamely időszakban vagy időtartamig.   Továbbá, a Szolgáltatáshoz való hozzáférés átmenetileg és értesítés nélkül felfüggeszthető rendszerhiba, karbantartás vagy javítás, vagy a befolyásunkon kívül eső okok esetén. Továbbá, az internet-hozzáférés, ha van, kizárólagosan az Ön felelőssége és az Ön által kiválasztott internetszolgáltató(k) felelőssége. A Promethean nem vállal felelősséget a Szolgáltatásnak az internetlétesítmények – köztük a kapcsolódó távközlési rendszer vagy berendezések – miatt bekövetkező hibájáért.

3.4        A Szolgáltatáshoz online támogatás érhető el minden Felhasználó számára a ClassFlow Támogatás helyen. Amennyiben Ön Vállalati felhasználó, olvassa el az Előfizetési megállapodásban és a megrendelési dokumentumokban, hogy jogosult-e további támogatási szolgáltatásokra.

 1. AZ ÖN MAGATARTÁSA

A Szolgáltatás használata során Önnek be kell tartania az Önre vonatkozó minden törvényt.  Továbbá, a Szolgáltatás Ön általi használatára érvényesek a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatának rendelkezései, amelyek bemutatják, hogy mi az, amire használhatja a Szolgáltatást, és mi az, amire nem. A Szolgáltatás használata előtt át kell tekintenie a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatát.  A ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatának megszegése az Erőforrások/posztok eltávolításával, és akár a Szolgáltatás használatára vagy elérésére vonatkozó jogok megszüntetésével is járhat.

 1. HIVATKOZÁS A SZOLGÁLTATÁSUNKRA

Ön beállíthat hivatkozást a Szolgáltatás kezdőlapjára, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, és nincs káros hatással a jó hírnevünkre, valamint azzal nem is él vissza, de a hivatkozást nem helyezheti el olyan módon, hogy azzal bárminemű együttműködést, jóváhagyást vagy támogatást fejezzen ki a mi részünkről, ahol erről nincs szó. Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül visszavonjuk a hivatkozás elhelyezésére vonatkozó engedélyt.

 1. HIVATKOZÁSOK HARMADIK FÉL WEBOLDALAKRA, ERŐFORRÁSOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA

A Szolgáltatás tartalmazhat hivatkozásokat vagy kapcsolatokat harmadik felek weboldalaira vagy szolgáltatásaira, amelyek nem a Promethean tulajdonában, üzemeltetésében vagy ellenőrzése alatt állnak. Amikor harmadik fél weboldalakat ér el vagy harmadik fél szolgáltatásokat használ, Ön elfogadja, hogy ezzel kapcsolatban kockázatok állnak fenn, és a Promethean nem tartozik felelősséggel az ilyen kockázatokért. Mindig olvassa el minden egyes meglátogatott vagy igénybe vett harmadik fél weboldal vagy szolgáltatás használati feltételeit vagy adatvédelmi szabályzatát. A Szolgáltatás használatával Ön mentesíti a Prometheant, annak tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit és jogutódjait bármely és minden felelősség alól, amely a valamely harmadik fél weboldal vagy szolgáltatás Ön általi használatából fakad.

Az Ön által a Szolgáltatásban vagy azon keresztül talált szervezetekkel és/vagy egyénekkel folytatott interakció, beleértve az áruk és szolgáltatások kifizetését és szállítását is, valamint az ilyen tevékenységekkel kapcsolatos minden egyéb feltétel, garancia vagy vállalás kizárólag Ön és az ilyen szervezet és/vagy egyén között történik. Az ilyen harmadik felekkel folytatott bármely online vagy offline tranzakció lebonyolítása előtt végre kell hajtania az Ön által szükségesnek vagy megfelelőnek vélt vizsgálatokat. Ön elfogadja, hogy a Promethean nem tartozik felelősséggel az ilyen ügyletekből fakadó semmilyen veszteségért vagy kárért, beleértve az Ön személyes azonosításra alkalmas adatainak az ilyen harmadik fél által történő felhasználásából fakadó bármely veszteséget vagy kárt.

 1. A KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

A megjegyzések, csevegések, valamint a ClassFlow Marketplace helyre feltöltött/ott közzétett leckeanyagok, PDF-ek, weboldalak és egyéb anyagok („Erőforrások”) nem tekintendők olyan tanácsadásnak, amelyre támaszkodni kell, és nem tudunk felelősséget vállalni azért, hogy az itt közzétett információk teljes körűek, pontosak vagy naprakészek, vagy hogy az ilyen Erőforrások szerzője beleegyezését adta-e az ilyen anyagok használatához. Ezért ezennel kizárunk mindennemű felelősséget, amely abból fakad, hogy az ilyen anyagokat vagy információkat a Szolgáltatásunk Felhasználója, vagy azok tartalmáról tudomással bíró bármely személy megbízhatónak tartotta.

 1. A CLASSFLOW MARKETPLACE HASZNÁLATA

8.1        Minden alkalommal, amikor a Szolgáltatás bármely funkcióját használja, amely lehetővé teszi beszélgetésben, vagy a Szolgáltatás más Felhasználóival folytatott csevegésben való részvételt a Szolgáltatásban kérdések vagy hozzászólások közzétételével, Önnek meg kell felelnie a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatában megállapított Tartalmi előírásoknak. Mielőtt bármilyen anyagot vagy adatot tenne közzé a Szolgáltatásban, olvassa el a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatát. Bármely, az Ön által rendelkezésre bocsátott Tartalomnak meg kell felelnie a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatban megállapított Tartalmi előírásoknak, és Ön vállalja, hogy kártalanít bennünket, a partnereinket és kapcsolt vállalatainkat e feltétel bármely megszegése esetén. A Szolgáltatásban valamely Vállalati felhasználó nevében anyagot közzétevő Engedélyezett felhasználó vállalja, hogy ezt a Vállalati felhasználó megfelelő engedélyei és felhatalmazása birtokában teszi.

8.2        A Szolgáltatás ClassFlow Marketplace funkciója lehetővé teszi az Ön számára egy kereshető adatbázis elérését, amely tanárok, harmadik fél kiadók és a Promethean által létrehozott eredeti digitális oktatási anyagokat tartalmaz, ilyen anyagok például, de nem kizárólagosan a leckeanyagok, kérdéscsomagok, mintaértékelések, mintafeladatok és egyéb hasonló erőforrások („Erőforrások”). A ClassFlow Marketplace Használati feltételek – amelyek a jelen Használati feltételek részét képezik hivatkozás formájában – elfogadása esetén a 18 év feletti Felhasználók feltölthetnek Erőforrásokat a Marketplace helyre, hogy azokat díj ellenében vagy ingyenesen megosszák más felhasználókkal.  Hasonlóképpen, a ClassFlow 18 év feletti Felhasználói a ClassFlow Marketplace Használati feltételek szerint ingyenesen letölthetik vagy megvásárolhatják ezeket az Erőforrásokat a ClassFlow Marketplace helyről. A ClassFlow Marketplace funkció akár Eladóként, akár Vevőként (azoknak a ClassFlow Marketplace Használati feltételek dokumentumban szereplő meghatározása szerint) történő használata előtt el kell olvasnia a ClassFlow Marketplace Használati feltételek dokumentumot, amely tartalmaz egy magatartási kódexet, és a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatának való megfelelést is bemutatja.

 1. ÉRTESÍTÉS ÉS ELTÁVOLÍTÁS

9.1        A ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatnak való megfelelés követelménye ellenére a Szolgáltatásban közzétett bizonyos tartalmak olyan információkat tartalmazhatnak, vagy ilyen információkat tartalmazó weboldalakra irányíthatják Önt, amelyeket Ön sértőnek vagy nem helyénvalónak találhat, és erre nem terjed ki a Promethean hatásköre.  Nem követjük nyomon a Szolgáltatásban közzétett összes tartalmat. Azonban ha Ön úgy érzi, hogy a Szolgáltatásban közzétett vagy oda beküldött valamely tartalom rágalmazó és/vagy megsérti a jelen Szolgáltatási feltételeket vagy a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot, kérjük, segítsen minket azzal, hogy írásos nyilatkozatot küld „Notice of Defamatory Content” (Értesítés rágalmazó tartalomról) címmel a Tárgy mezőben.  Az értesítésnek tartalmaznia kell az Ön nevét, levelezési címét, a vállalat nevét és az Ön beosztását (ha van). Az értesítésben pontosan fel kell tüntetnie, hogy mely szavakat talál rágalmazónak vagy az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat megsértésének, és az érintett weboldal címét be kell másolnia az értesítésbe.  Kérjük, tüntesse fel az okokat, ami miatt úgy véli, hogy az adott szavak megsértik az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot vagy rágalmazóak, és magyarázza meg, hogy pontosan miért ez a helyzet, és hol érzi a rágalmazónak tartott szövegben, hogy az nem igaz, és mi lenne az igaz megállapítás Ön szerint.  Az értesítést e-mail üzenetben küldje a support@ClassFlow.com címre. Minden észszerű erőfeszítést megteszünk, hogy eltávolítsuk az általunk rágalmazónak vagy az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot megszegőnek talált tartalmat a Szolgáltatásunkból, észszerű időn belül, de mindenesetre az alkalmazandó jogszabályok által meghatározott határidőn belül.

9.2        A ClassFlow Marketplace Használati feltételekben található Szerzői jogi nyilatkozat és az eltávolításra vonatkozó rendelkezések értelmében, ha Ön úgy véli, hogy a ClassFlow Marketplace bármely Erőforrása szerzői jogot vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogot sért, ezen állításáról értesítenie kell a Prometheant a ClassFlow Marketplace Használati feltételekben megállapított részletes eljárásokkal összhangban.  A Promethean az állítólagos jogsértésekre vonatkozó bejelentéseket a Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) törvénnyel és egyéb alkalmazandó szerzőjogi törvényekkel összhangban kezeli.  A DMCA előírja, hogy az állítólagos jogsértésre vonatkozó értesítés írásban kerüljön benyújtásra a Promethean számára a copyright@prometheanworld.com címre.

 1. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Promethean a Szolgáltatáshoz kapcsolódó minden szellemi alkotáshoz fűződő jog tulajdonosa vagy engedélyezettje, beleértve a márkánkhoz a világ számos joghatósága területén kapcsolódó számos védjegyet is. Minden ilyen jog fenntartva. A jelen Használati feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az Önnek jogot biztosít a kereskedelmi neveink, védjegyeink, szolgáltatási neveink, logóink, domainneveink és egyéb megkülönböztető márkajelzéseink a Promethean kifejezett írásos engedélye nélküli használatára.

Amennyiben Ön „ötleteket” vagy „javaslatokat” tesz közzé a Szolgáltatásban vagy egyéb módon bocsát ilyen ötleteket vagy javaslatokat a Promethean rendelkezésére, beleértve többek között az új hirdetési kampányokat, új promóciókat, új vagy továbbfejlesztett termékeket vagy technológiákat, termékjavításokat és -fejlesztéseket, folyamatokat, termékneveket vagy egyéb találmányokat vagy felfedezéseket (a továbbiakban együttesen: „Ötletek”), Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen Ötletek a Promethean tulajdonát képezik, és Ön nem jogosult kompenzációra, jogdíjra, elismerésre vagy odaítélt összegre az ilyen ötletek Promethean általi felhasználása vagy az ilyen ötletek eredményeképpen tett lépések kapcsán. A Promethean által kért mértékben Ön vállalja, hogy az ilyen Ötletekkel kapcsolatos minden jogot, jogcímet és részesedést átruház a Prometheanra és a Promethean számára rendelkezésre bocsát minden dokumentumot és végrehajt minden törvényes lépést, amelyet a Promethean szükségesnek vagy tanácsosnak ítél meg az Egyesült Államok vagy külföldi joghatóságok alkalmazandó joga szerint a szerzői jog vagy szabadalom előkészítése, igénylése, kiadása, megszerzése és fenntartása érdekében.  Az ennek kapcsán szükséges minden ilyen dokumentumot a Promethean által és annak költségére kell elkészíteni.

 1. JOGI NYILATKOZATOK ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK

11.1      A Szolgáltatásunkat „az adott állapotban” és „a rendelkezésre állás szerint” nyújtjuk (ha a Szolgáltatási feltételek kifejezetten másképpen nem rendelkeznek). Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárunk mindennemű kifejezett vagy vélelmezett garanciát, kijelentést, feltételt vagy bármilyen egyéb feltételt, beleértve többek között az értékesíthetőségre, kielégítő minőségre, egy adott célra való megfelelőségre vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogok meg nem sértésére vonatkozó vélelmezett garanciát, kijelentés, feltételt vagy egyéb feltételt.

11.2      Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát és nem teszünk arra vonatkozó kijelentést, hogy (i) a Szolgáltatás megfelel az Ön követelményeinek, (ii) a Szolgáltatás megszakításoktól mentes, biztonságos vagy hibamentes lesz, (iii) a Szolgáltatás használatával elérhető eredmények pontosak vagy megbízhatók lesznek, (iv) a Szolgáltatáson keresztül nyert bármely termék, szolgáltatás, információ vagy egyéb anyag minősége megfelel az Ön elvárásainak, vagy (v) a szoftverben tapasztalható hibák kijavításra kerülnek.

11.3      Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használata során letöltött vagy egyéb módon beszerzett anyagokat a saját belátása szerint és saját kockázatára használja fel, és egyedül Ön felelős az ilyen anyagok letöltése nyomán az Ön számítógépes rendszerében esetlegesen bekövetkezett bármely kárért vagy adatvesztésért.

11.4      A 11.5. rendelkezésre is figyelemmel, nem létezik olyan jogelmélet (beleértve többek között a károkozást (beleértve a gondatlanságot is), a szerződést, az objektív felelősséget, vagy egyéb módot, még abban az esetben sem, ha tájékoztatást kaptunk az ilyen veszteség vagy kár lehetőségéről), amely értelmében a Promethean felelősséggel tartozna Önnek vagy más személynek az alábbiak tekintetében:

 1. elmaradt nyereség;
 2. cégértéket ért veszteség;
 3. adatvesztés;
 4. munka leállása;
 5. az eredmények pontossága;
 6. számítógépes hiba vagy meghibásodás; vagy
 7. bármely közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy példát statuáló veszteség vagy kár, amely a feltételekből vagy a Szolgáltatás Ön általi használatából (vagy annak használatára vonatkozó képtelenségből) fakad vagy azokkal kapcsolatos.

11.5      A jelen Használati feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető a felelősségünk korlátozásaként vagy kizárásaként az alábbiak tekintetében:

 1. a gondatlanságunk által okozott haláleset vagy személyi sérülés;
 2. csalás vagy csalárd hamis állítás; vagy
 3. bármely olyan eset, amely esetében a felelősségünk kizárása vagy kizárásának megkísérlése valamely joghatóság területén törvénytelen lenne.

11.6      Egyes joghatóságok területén nem engedélyezett bizonyos garanciák kizárása vagy bizonyos felelősségek korlátozása vagy kizárása. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a fent meghatározott korlátozások némelyike Önre nem vonatkozik. Különös tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás fogyasztóként történő használata során e Használati feltételek egyetlen rendelkezése sem lehet hatással az Ön törvényes jogaira.

 1. IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS

Amennyiben a jelen Használati feltételek nem rendelkezik másképpen, a Szolgáltatás használó egyéni tanárok esetében a ClassFlow fiók az Ön számára rendelkezésre áll, amíg a Szolgáltatás rendelkezésre áll, kivéve, ha a kéri a fiókja törlését. A Vállalati felhasználók esetében a ClassFlow fiók addig áll az Ön rendelkezésére, amíg rendelkezik érvényes előfizetéssel a ClassFlow for Schools szolgáltatásra, vagy amíg az iskola vagy a Körzet nem kéri a Szolgáltatás megszüntetését. Az e dokumentumban foglalt rendelkezések addig érvényesek Önre, amíg használja a Szolgáltatást.  Azok a rendelkezések, amelyeknek a természetüknél fogva a Szolgáltatás használatának befejezését követően is érvényben kell maradniuk és alkalmazandónak kell lenniük, azok érvényben maradnak és továbbra is alkalmazandóak.  Például, az alábbiak mindegyike túléli a Szolgáltatás megszüntetését: a kötelezettség, hogy Önnek fizetnie kell vagy kártalanítania kell bennünket; a felelősségünkre vonatkozó korlátozások; a tulajdonjogra vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogokra vonatkozó feltételek, beleértve a 10. szakaszban meghatározott engedélyeket, valamint a közöttünk felmerülő vitás kérdésekkel kapcsolatos feltételek.

Ön elfogadja, hogy a saját belátásunk szerint felfüggeszthetjük vagy beszüntethetjük a Szolgáltatást vagy annak bármely részét, vagy a Szolgáltatás Ön általi használatát vagy az Ön fiókját, bármely okból, beleértve a jelen Használati feltételek (beleértve a ClassFlow Marketplace Használati feltételeit is), a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat, a Class Flow Adatvédelmi szabályzat, vagy Vállalati felhasználó esetén az Előfizetési megállapodás Ön általi megszegését.  Mi rendelkezünk a kizárólagos joggal annak meghatározására, hogy Ön megszegte-e ezeket a feltételeket.

 1. ÉRTESÍTÉSEK

Az Ön által számunkra küldött minden értesítést – hacsak e dokumentum kifejezetten másképpen nem rendelkezik – a Promethean Limited számára kell megküldeni, ajánlott levélben, a jelen Használati feltételek első oldalán megadott címre. Mi értesítést küldhetünk Önnek az Ön által megadott e-mail vagy postacímre egyaránt megrendelés küldésekor (ha Ön Vállalati felhasználó), vagy arra a címre, amelyet a regisztráció során megadott. Az értesítés az e-mail elküldését követő 24 óra, illetve a postai levél feladását követő öt nap elteltével tekintendő kézbesítettnek. Bármely értesítés kézbesítésének bizonyítása során elegendő azt bizonyítani – levél esetében –, hogy a levelet megfelelően megcímezték, felbélyegezték és postára adták, – e-mail esetében – pedig, hogy az adott e-mail üzenetet elküldték a címzett megadott e-mail-címére.

 1. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁTRUHÁZÁSA

14.1      Ön nem továbbíthatja, ruházhatja át, terhelheti tovább és nem idegenítheti el egyéb módon ezt a Szerződést, vagy az abból fakadó bármely jogot vagy kötelezettséget a Promethean előzetes írásos jóváhagyása nélkül.

14.2      A Promethean továbbíthatja, átruházhatja, tovább terhelheti és elidegenítheti egyéb módon ezt a Szerződést alvállalkozó számára vagy egyéb módon, vagy az abból fakadó bármely jogot vagy kötelezettséget a Szerződés időtartama alatt bármikor.

 1. ÍRÁSOS KOMMUNIKÁCIÓ

Az alkalmazandó jogszabályok előírják, hogy a küldött információk vagy kommunikációk egy részének írásban kell történnie. A Szolgáltatás használata során Ön elfogadja, hogy a velünk folytatott kommunikáció túlnyomó részben elektronikus úton zajlik. E-mail üzenetben lépünk kapcsolatban Önnek vagy a Szolgáltatásra vonatkozó értesítéseket teszünk közzé. Ön elfogadja ezt az elektronikus kommunikációs módszert a szerződéssel kapcsolatos célokra, és tudomásul veszi, hogy az általunk Ön számára elektronikus úton rendelkezésre bocsátott minden szerződés, értesítés, információ és egyéb kommunikáció megfelel az ilyen kommunikációk írásos voltát előíró jogi követelményeknek.

 1. AZ IRÁNYÍTÁSUNKON KÍVÜL ESŐ ESEMÉNYEK

16.1      Nem tartozunk felelősséggel az észszerű irányításunkon kívül eső események által az e Szerződés szerinti kötelezettségeink teljesítésében okozott mulasztásért vagy késedelemért („Vis maior esemény”).

16.2      Vis maior esemény lehet bármely olyan cselekedet, esemény, esemény elmaradása, mulasztás vagy baleset, amely az észszerű irányításunkon kívül esik, és amely különösen (de nem kizárólagosan) az alábbiakat foglalhatja magában:

 1. Sztrájkok, gyárlezárások és egyéb ipari megmozdulások.
 2. Polgári megmozdulás, felkelés, invázió, terrortámadás vagy terrortámadás fenyegetése, háború (hadüzenettel vagy anélkül), vagy háború fenyegetése vagy felkészülés háborúra.
 3. Tűz, robbanás, vihar, árvíz, földrengés, földomlás, járvány vagy egyéb természeti katasztrófa.
 4. A vasút, hajózás, légi, közúti szállítás vagy egyéb közösségi vagy magán közlekedési eszközök használatának lehetetlensége.
 5. Az állami vagy magán távközlési hálózatok használatának lehetetlensége.
 6. Valamely kormány törvényei, rendeletei, jogszabályai, előírásai vagy korlátozásai.
 7. Az internetes csatlakozás hibája vagy megszakadása.

16.3      Az e Szerződés szerinti teljesítésünk felfüggesztettnek tekintendő a Vis maior esemény fennállásának idejére, és amennyiben a teljesítési kötelezettségünk van Vis maior esemény idején, minden ilyen teljesítési kötelezettséget meg kell hosszabbítani a Vis maior esemény fennállásának idejével, valamint az eseményt követő észszerű hosszúságú időtartammal, amely az ilyen kötelezettségek teljesítéséhez észszerűen szükséges. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a Vis maior esemény lezárása vagy olyan megoldás megtalálása érdekében, amely mellett a Szerződés a Vis maior eseménytől függetlenül teljesíthető. Ha a Vis maior esemény két hónapon keresztül fennáll, felmondhatjuk ezt a Szerződést.

 1. EXPORT-ELLENŐRZÉSI TÖRVÉNYEK

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata az Egyesült Államok exportszabályozási törvénye és egyéb exporttörvények, korlátozások és rendelkezések (együttesen: „Exporttörvények”) hatálya alá esik, és Önnek meg kell felelnie az Exporttörvényekben foglaltaknak. Ön nem szolgáltathatja, továbbíthatja, exportálhatja vagy reexportálhatja a Szolgáltatást bármely alkalmazandó Exporttörvényt megszegve. Továbbá, Ön felelősséggel tartozik az alkalmazandó helyi törvényeknek való megfelelésért, amelyek korlátozhatják a Szolgáltatás, szoftverek vagy anyagok importját, exportját vagy használatát. A Szolgáltatás használatára vonatkozó minden jog azzal a feltétellel kerül megadásra, hogy az ilyen jogok elvesznek, ha Ön nem teljesíti a jelen Szerződés feltételeit. Ha a Promethean tudomására jut vagy joggal feltételezi, hogy jogsértésre került sor, a Promethean számára tilos lehet karbantartás és támogatás nyújtása a Szolgáltatáshoz, vagy a Promethean felmondhatja a Szolgáltatás nyújtását.

 1. ELVÁLASZTHATÓSÁG

Ha a Megállapodás valamely rendelkezését végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek találják, az adott rendelkezés korlátozásra vagy kizárásra kerül, a minimálisan szükséges mértékben, úgy, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek egyéb tekintetben teljes mértékben hatályosak és végrehajthatók maradnak.

 1. JOGFELADÁS

19.1      Ha Ön vagy mi bármilyen módon elmulasztjuk az e dokumentumban foglalt bármely jog bármely módon történő gyakorlását, az nem tekintendő az e dokumentumban foglalt további jogokról való lemondásról, és nem mentesíti Önt az ilyen kötelezettségek teljesítése alól.

19.2      Valamely mulasztás esetén az általunk tanúsított jogfeladás nem jelenti az esetleges soron következő mulasztás esetén a jogokról való lemondást.

19.3      A jelen feltételekkel kapcsolatos általunk tanúsított jogfeladás csak abban az esetben érvényes, ha a jogfeladásról kifejezett tájékoztatást adunk Önnek írásban, a fenti 14. bekezdéssel összhangban.

 1. A TELJES MEGÁLLAPODÁS

20.1      Megállapodunk, hogy e Szerződés feltételei az Ön és a Promethean közötti kölcsönös megállapodás teljes körű és kizárólagos nyilatkozatát képezik, és a Szolgáltatás használatára vonatkozó minden korábbi írásos és szóbeli megállapodás, nyilatkozat és egyéb megállapodás helyébe lépnek és azokat érvénytelenítik, valamint e Szerződés feltételeinek minden módosítását írásban, mindkét fél által aláírva kell megtenni (kivéve, ha e Szerződés másképpen rendelkezik).

20.2      Mindkét fél elismeri, hogy egyikőjük sem támaszkodott a másik fél által tett kijelentésre, vállalásra vagy ígéretre, továbbá nem vette figyelembe hallgatólagosan a másik fél által a tárgyalások során mondott vagy leírt kijelentéseit, a jelen feltételekben kifejezetten bennefoglaltakon kívül.

 1. VÁLTOZÁSOK

21.1      A kínált Szolgáltatás rendszeresen változik, hogy naprakészen igazodjon az Ön igényeihez és kívánságaihoz.  Ennek következtében a jelen Szolgáltatási feltételek is változnak időről időre.  Amikor a jelen Szolgáltatási feltételek jelentősen változnak, az ilyen változásokról Ön értesítést kap, amikor a legközelebbi alkalommal bejelentkezik a ClassFlow szolgáltatásba.  Ha azt választja, hogy nem fogadja el a változtatásokat, akkor nem fogja tudni folytatni a ClassFlow szolgáltatással végzett munkát.

21.2      Ha Ön a ClassFlow for Schools szolgáltatásra előfizetéssel rendelkező Vállalati felhasználó, Önre a Szolgáltatásra való regisztrálás idején hatályban lévő szabályzatok és feltételek érvényesek, kivéve, ha e szabályzatok vagy feltételek valamely módosítását törvény vagy kormányzati hatóság írja elő, vagy az Ön iskoláját vagy körzetét írásban értesítettük e szabályzatok vagy e feltételek változásairól.

 1. IRÁNYADÓ JOG

Ha nem alkalmazandók valamely iskolával megkötött megállapodás különleges feltételei, ha Ön az Egyesült Államokban (és annak területein), Kanadában vagy a Karib-térségben van, a jelen Szolgáltatási feltételekre az Egyesült Államok Georgia államának törvényei az irányadóak. A jelen Szolgáltatási feltételekből fakadó bármely jogvita vagy véleményeltérés az Egyesült Államok Georgia államának Fulton megyéjében található állami bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.  Ha nem alkalmazandók valamely iskolával megkötött megállapodás különleges feltételei, és ha Ön a világ bármely más részén van, a jelen Szolgáltatási feltételekre Anglia és Wales törvényei az irányadóak. A jelen Szolgáltatási feltételekből fakadó bármely jogvita vagy véleményeltérés az angliai bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

 1. CSAK AZ AUSZTRÁLIAI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

23.1      Ausztráliában, amennyiben Ön fogyasztóként szerez be tőlünk árukat vagy szolgáltatásokat az ausztráliai fogyasztói törvény értelmében, Ön rendelkezhet bizonyos jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel (beleértve többek között a fogyasztói garanciajogokat), amelyek megállapodás útján nem zárhatók ki, korlátozhatók vagy módosíthatók.  E feltételek egyetlen rendelkezése (beleértve többek között a 11. szakaszt is) sem lehet olyan hatással, hogy kizárja, korlátozza vagy módosítsa valamely vélelmezett feltételt vagy garanciát, rendelkezést, valamely jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlását, vagy az ausztrál fogyasztói törvény vagy egyéb törvény szerinti felelősség vállalását, amennyiben az szemben állna az adott törvénnyel vagy e megállapodás valamely feltételének érvénytelenségét okozná („Nem kizárható kötelezettségek”).

23.2      A Nem kizárható kötelezettségek kapcsán (az ausztrál fogyasztói törvény által ráruházott jogcímre vonatkozó garancia, zálogjog vagy csendes garancia kivételével), az általában személyes, otthoni vagy háztartási használatra vagy fogyasztásra beszerzett áruk vagy szolgáltatások kivételével (amelyek tekintetében a felelősségünk nem olyan korlátozott a jelen 23.2 szakasz értelmében), az Ön felé fennálló felelősségünk a Nem kizárható kötelezettségek nem teljesítése esetén az alábbiakra korlátozott (a saját választásunk szerint): (a) szolgáltatások esetében a szolgáltatások ismételt nyújtásának költsége vagy a szolgáltatások ismételt nyújtatása költségének kifizetése; és (b) áruk esetében az áruk helyettesítésének költsége, egyenértékű áruk szállításával, vagy az áruk megjavíttatása, vagy az áruk cseréje, egyenértékű áruk szállítása vagy az áruk megjavíttatása költségének megfizetése.

©2017 Promethean Limited. Minden jog fenntartva.