ClassFlow konfidencialitāte politika

 

Spēkā stāšanās datums: _______2020

 

Mūsu solījums par datu aizsardzību ClassFlow izglītojamiem

Mums ir ļoti svarīga personīgi identificējamo izglītojamo informācijas konfidencialitāte.  Mēs esam pagodināti, ka mūsu klienti izvēlas ClassFlow kā uzticamu izglītības pakalpojumu, un mēs cenšamies strādāt saskaņā ar augstiem datu aizsardzības un drošības standartiem. Kad mums ir pieejami izglītojamo personas dati, mēs apņemamies ievērot tālāk norādītos datu aizsardzības principus.

 • Mēs apkopojam, glabājam, apstrādājam un kopīgojam izglītojamo personas datus tikai mūsu Pakalpojuma sniegšanas nolūkā vai saskaņā ar skolas vai vecāka pilnvarojumu.
 • Mēs apkopojam tikai tik daudz izglītojamo personas datu, cik nepieciešams mūsu Pakalpojuma sniegšanai.
 • Mēs skaidri un pārredzami atklāsim savas datu politikas un praksi.
 • Mēs nesniedzam un nepārdodam izglītojamo personas datus trešajām pusēm mārketinga nolūkos.
 • Mēs neizpaužam izglītojamo personas datus rīcības noteikšanas mērķiem.
 • Mēs neizmantojam izglītojamo personas datus rīcības noteikšanas mērķiem, izņemot gadījumus, kad vecāks skaidri un nepārprotami piekrīt tam.
 • Mēs neveiksim būtiskas izmaiņas mūsu konfidencialitātes politikā vai pakalpojumu sniegšanas noteikumos, kas attiecas uz mūsu izglītojamo personas datu apkopošanu vai izmantošanu, iepriekš nepaziņojot par to skolai un nesniedzot skolai izvēli, pirms izglītojamo personas dati tiek izmantoti būtiski atšķirīgā veidā, nekā tika norādīts, kad tika apkopoti izglītojamo personas dati.
 • Mēs uzturēsim visaptverošu datu aizsardzības programmu, kas paredzēta, lai aizsargātu ClassFlow ietvaros apkopoto izglītojamo datu veidus.
 • Mēs izdzēsīsim vai deidentificēsim izglītojamo personas datus, kad tie vairs nebūs vajadzīgi vai kad to norādīts vai pieprasīs skola.

 

Lai uzzinātu vairāk par mūsu praksi un veidiem, kā mēs aizsargājam izglītojamo personas datus, rūpīgi pārskatiet šo Konfidencialitātes politiku, kā arī mūsu Sīkfailu politiku, Pakalpojumu sniegšanas noteikumus un Pieņemamo lietošanas veidu politiku vai sazinieties ar mums vietnē privacy@ClassFlow.com, lai uzdotu jautājumus.

“ClassFlow” jeb “Pakalpojumu” nodrošina Promethean Limited (turpmāk tekstā “Promethean”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”).  Mēs esam sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Anglijā un Velsā un kuras juridiskā adrese ir Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Apvienotā Karaliste.

Lietojot vārdu “Pakalpojums(-i)” šajā Konfidencialitātes politikā, mēs domājam (i) publisko ClassFlow pakalpojumu, kas pieejams bez maksas vietnē www.ClassFlow.com, vai citu šādu URL, kas definēts pēc Lietotāja atrašanās vietas vai pārlūka valodas; (ii) ClassFlow risinājumu skolām, kas skolām, skolu apgabaliem vai citām šādām iestādēm pieejams kā abonements un kas ir pieejams tikai ar unikāla ClassFlow apakšdomēna ar privāta URL iestatīšanu (piemēram, www.yourschooldistrictname.classflow.com), kuru izmanto vienīgi konkrētā skola vai apgabals; un (iii) visas pārējās saistītās vietnes, produktus, pakalpojumus un lietojumprogrammas, ko nodrošina Promethean (ieskaitot visas ar ClassFlow saistītās lietotnes, kas varētu būt pieejamas App Store, Google Play veikalā vai citos trešo pušu lietotņu veikalos).

 

Šī Konfidencialitātes politika kopā ar ClassFlow sīkfailu politikuClassFlow pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un ClassFlow pieņemamo lietošanas veidu politiku, kas minēti šajā Konfidencialitātes politikā, veido juridiski saistošu Līgumu starp jums un mums (turpmāk tekstā kopā — “Līgums”).  Pirms mūsu Pakalpojumu lietošanas rūpīgi izlasiet tos.  Izmantojot mūsu Pakalpojumu, jūs norādāt, ka piekrītat ClassFlow pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Pieņemamo lietošanas veidu politikai, Sīkfailu politikai un šai Konfidencialitātes politikai, kā arī piekrītat ievērot visu to noteikumus.  Ja nepiekrītat šiem noteikumiem un politikām, lūdzu, neizmantojiet Pakalpojumu.  Visiem terminiem, kurus mēs lietojam šajā dokumentā, tos nedefinējot, ir definīcijas, kas tām sniegtas Pakalpojumu sniegšanas noteikumos.  Ja starp Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Konfidencialitātes politiku ir pretrunas, priekšroka tiek dota Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

“Jūs” vai “jūsu” nozīmē Pakalpojuma lietotājs.  Šajos Noteikumos lietotais termins “Individuālais lietotājs” var būt skolotājs (vai administrators), izglītojamais vai vecāks, kurš izmanto bezmaksas ClassFlow pakalpojumu. Attiecīgā gadījumā “jūs” vai “jūsu” apzīmē arī skolu, skolu apgabalu vai citu izglītības iestādi, kas citādi zināmas kā “Organizācijas lietotājs”, kas izmanto ClassFlow risinājumu skolām, ar kuru Lietotājs ir saistīts vai nu kā izglītojamais, skolotājs vai vecāks un kurā to ir pilnvarojis Organizācijas lietotājs lietot Pakalpojumu (“Pilnvarotais lietotājs”).  Šajā dokumentā izmantotais termins “Lietotāji” attiecas uz visiem Pakalpojuma lietotājiem:  Individuālie lietotāji, Pilnvarotie lietotāji un Organizācijas lietotāji.

Satura rādītājs

 1. Kāds ir šīs Konfidencialitātes politikas mērķis?
 2. Kādu informāciju mēs apkopojam?
 3. Kā Promethean kopīgo informāciju ar citiem?
 4. Vai informācija par mani ir aizsargāta?
 5. Personas datu glabāšana un dzēšana
 6. Saziņas preferences
 7. Vai es varu piekļūt Personas datiem, tos labot vai dzēst?
 8. Kur paliek mani dati?
 9. Bērnu konfidencialitāte
 10. Vai Promethean kādreiz mainīs šo Konfidencialitātes politiku?
 11. Ko darīt, ja man ir jautājums par šo Konfidencialitātes politiku vai sūdzība?

 

Kāds ir šīs Konfidencialitātes politikas mērķis?

Promethean ciena jūsu konfidencialitāti un ir apņēmies to aizsargāt, ievērojot šo politiku. Šī ClassFlow konfidencialitātes politika (kopā ar mūsu ClassFlow sīkfailu politikuClassFlow pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un ClassFlow lietošanas veidu politiku un visiem citiem šeit minētajiem dokumentiem) paskaidro, kā Promethean apkopo, glabā, izmanto un atklāj jebkādus Personas datus, ko mēs no jums apkopojam, izmantojot ClassFlow pakalpojumu.

Personas dati”, kā tiek lietoti šajā Konfidencialitātes politikā, ir jebkura informācija, ar kuru var personiski identificēt konkrētu personu.

Šī politika neattiecas uz trešo pušu vietnēm vai tādu uzņēmumu praksi, kas nav Promethean īpašumā vai pārziņā, vai lietojumprogrammām, uz kurām mēs sniedzam saites no mūsu Pakalpojuma. Pirms trešo pušu vietņu izmantošanas vienmēr izlasiet to konfidencialitātes politiku.

 1. Kādu informāciju mēs apkopojam?

2.1. Personas dati, ko mēs apkopojam, ir atkarīgi no tā, vai esat skolotājs, izglītojamais vai vecāks.

 1. Informācija par Skolām, Skolotājiem un Administratoriem

Kad Skolotājs vai Skolas administrators reģistrējas ClassFlow kontam vai sazinās ar mums tiešsaistē, mēs lūdzam noteiktu informāciju, ieskaitot vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, lietotājvārdu un paroli, kā arī jebkuru citu informāciju, ko brīvprātīgi sniedzat savā ClassFlow profilā, kas varētu iekļaut (bet ne tikai) piederību skolai un atrašanās vietu, apmācāmās klases un priekšmetu, kuru mācāt, savu stāvokli skolā un ierīču veidu, ko izglītojamie izmanto (turpmāk tekstā kopā — “Skolas dati”). Mēs varam arī apkopot Skolas datus, ja skola mums sūta ziņojumu, skolotājs ievieto saturu vai resursus mūsu vietnē vai ar mūsu dienesta starpniecību vai atbild uz e-pasta ziņojumiem un aptaujām.   Mēs izmantojam šo informāciju, lai lietotu, uzturētu un nodrošinātu Pakalpojuma funkcijas un funkcionalitāti, lai analizētu un uzlabotu mūsu Pakalpojuma piedāvājumus un funkcionalitāti, kā arī lai sazinātos ar mūsu Skolām un lietotājiem.

 1. Informācija par Izglītojamajiem

Promethean nodrošina Pakalpojumu skolām un skolotājiem, lai uzlabotu apmācību klasē un izglītojamo mācību rezultātus. Sniedzot šo Pakalpojumu Skolai, mēs varam apkopot Personas datus par izglītojamajiem (“Izglītojamo dati”) vai piekļūt tiem. Tikai izglītojamie, kuriem Skola vai Skolotājs ir piešķīris klases kodu, var reģistrēties kā “Izglītojamais” ClassFlow kontā un izmantot Pakalpojumu. Reģistrācijas laikā mēs no izglītojamā apkopojam Personas datus. Mūsu apkopotās informācijas veids būs atkarīgs no tā, kā skolotājs, skola vai apgabals izmanto Pakalpojumu, taču tajā varētu būt ietverts izglītojamā vārds un uzvārds, e-pasta adrese, lietotājvārds un parole, vērtēšanas dati, uzdevumu dati un cits klases saturs. Mēs uzskatām, ka Izglītojamo dati ir ļoti konfidenciāli, un šos datus izmantojam tikai tam, lai sniegtu savus Pakalpojumus Skolai vai Skolu vārdā un ierobežotā veidā iekšējiem mērķiem saskaņā ar mūsu ClassFlow pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai īpašiem līgumiem, kas noslēgti ar Skolām.  Izglītojamo dati tiek apkopoti, izmantoti un izpausti atbilstoši mūsu līgumiem ar skolu ASV saskaņā ar Ģimenes izglītības tiesību un personas datu aizsardzības likuma (FERPA) noteikumiem un piemērojamiem štatu likumiem, kā arī citiem štatu, federālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem. Prioritāte būs piemērojamiem tiesību aktiem vai jebkuram līgumam ar skolu, un tie kontrolēs, vai un ciktāl pastāv pretrunas starp piemērojamiem tiesību aktiem vai jebkura līguma ar Skolu noteikumiem un šo Konfidencialitātes politiku. Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs apkopojam un izmantojam Izglītojamo datus, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@ClassFlow.com. Ja jums ir kādi jautājumi par izglītojamā Personas datu pārskatīšanu, mainīšanu vai dzēšanu, sazinieties tieši ar savu izglītības iestādi.

Lai iegūtu papildinformāciju par ierobežotajiem veidiem, kā mēs kopīgojam Skolu datus un Izglītojamo datus, skatiet tālāk sadaļu “Kā Promethean kopīgo informāciju ar citiem”. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā mēs apkopojam un izmantojam bērnu Personas datus, skatiet tālāk sadaļu “Bērnu konfidencialitāte”.

 1. Informācija par Vecākiem un Aizbildni

Ja mēs jebkuru Vecāku vai Aizbildņa kontu padarām pieejamu ClassFlow pakalpojumā vai ļaujam Vecākiem vai Aizbildņiem saistīt sevi ar sava bērna ClassFlow kontu, mēs lūgsim jums noteiktu informāciju, kas iekļauj (bet ne tikai) vārdu un uzvārdu, e-pastu adresi, lietotājvārdu un paroli, kā arī jebkuru citu informāciju, kuru vecāki vai aizbildnis brīvprātīgi sniedz, kas varētu ietvert (bet ne tikai) jūsu bērna skolas nosaukumu un atrašanās vietu un to, kādas ir jūsu attiecības ar bērnu (vecāks, vecvecāks, aizbildnis utt.). Mēs izmantojam šo informāciju, lai lietotu, uzturētu un nodrošinātu Pakalpojuma funkcijas un funkcionalitāti, lai analizētu un uzlabotu mūsu Pakalpojuma piedāvājumus un funkcionalitāti, kā arī lai sazinātos ar jums.

2.2. Ar tehnoloģijām apkopotā informācija

Mēs automātiski apkopojam noteikta veida lietojuma informāciju, kad apmeklējat mūsu vietni vai izmantojat mūsu Pakalpojumu. Kad jūs apmeklējat Pakalpojumu, mēs uz jūsu datoru varam nosūtīt vienu vai vairākus sīkfailus (izsekošanas ierīci), kas unikāli identificē jūsu pārlūkprogrammu un ļauj mums jūs ātrāk pieteikt un uzlabot jūsu funkcionalitāti un navigācijas iespējas vietnē. Sīkfails var mums arī sniegt informāciju par to, kā jūs izmantojat Pakalpojumu (piemēram, apskatītās lapas, saites, uz kurām noklikšķināt, un citas darbības, kuras veicat Pakalpojumā). Katru reizi, kad piekļūstat Pakalpojumam, mēs varam apkopot žurnālfaila informāciju no jūsu pārlūkprogrammas vai mobilās ierīces. Žurnālfaila informācija var ietvert anonīmu informāciju, piemēram, jūsu tīmekļa pieprasījumu, interneta protokola (“IP”) adresi, pārlūkprogrammas veidu, pārlūkprogrammas valodu, informāciju par jūsu mobilo ierīci, atsauces/izejas lapas un URL, klikšķu skaitu un to, kā jūs mijiedarbojaties ar saitēm Pakalpojumā, domēna vārdu, galvenās lapas, apskatītās lapas un citu šādu informāciju. Mēs varam izmantot skaidrus GIF failus (sauktus arī par tīmekļa bāksignāliem), kurus izmanto, lai anonīmi izsekotu mūsu lietotāju tiešsaistes lietošanas modeļus. Turklāt mēs varam arī izmantot skaidrus GIF failus uz HTML balstītos e-pasta ziņojumos, kas nosūtīti lietotājiem, kuri nav izglītojamie, lai izsekotu, kuri e-pasta ziņojumi tiek atvērti un uz kurām saitēm noklikšķina adresāti. Informācija ļauj precīzāk iegūt datus un uzlabot Pakalpojumu. Mēs varam arī apkopot analīzes datus vai izmantot trešo pušu analīzes rīkus, lai palīdzētu mums izmērīt datplūsmu un Pakalpojuma lietošanas tendences.  Lai arī mēs darām visu iespējamo, lai ievērotu apmeklētāju konfidencialitātes preferences, mēs pašlaik nevaram reaģēt uz nesekošanas signāliem no jūsu pārlūkprogrammas. Lai precīzi saprastu, kādi sīkfaili tiek izmantoti mūsu bezmaksas ClassFlow pakalpojumā un kādi sīkfaili tiek izmantoti ClassFlow risinājumā skolām, varat pārskatīt mūsu ClassFlow sīkfailu politiku.

Kad piekļūstat mūsu Pakalpojumam ar mobilās ierīces starpniecību, mēs varam saņemt vai apkopot un uzglabāt informāciju par jūsu mobilo ierīci, piemēram, mobilo sakaru operatoru, ierīces veidu, modeli un ražotāju, mobilās ierīces operētājsistēmas zīmolu un modeli, un atkarībā no jūsu mobilās ierīces iestatījumus jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus pilsētas, štata vai valsts līmenī. Mēs saņemam šīs informācijas kopsavilkumu, lai mēs varētu pārraudzīt plašas tendences un lietošanas statistiku.

Mēs izmantojam vai varam izmantot datus, kas apkopoti, izmantojot sīkfailus, žurnālfailu, ierīču identifikatorus, atrašanās vietu datus un skaidru GIF failu informāciju, lai: (a) atcerētos informāciju, lai jums nebūtu jāievada tā atkārtoti vietnes apmeklējuma laikā vai nākamajā apmeklējuma reizē; (b) nodrošina pielāgotu, personalizētu saturu un informāciju, ieskaitot mērķtiecīgu saturu, kas saistīts ar mūsu Pakalpojumu; (c) nodrošinātu un uzraudzītu mūsu Pakalpojuma efektivitāti; d) uzraudzītu kopējo metriku, piemēram, kopējo apmeklētāju skaitu, datplūsmu, lietojumu un demogrāfisko datu iezīmes mūsu vietnē un mūsu Pakalpojumā; e) diagnosticētu vai novērstu tehnoloģiju problēmas; (f) izmeklētu krāpšanu vai Pakalpojuma ļaunprātīgu izmantošanu un (g) citādi plānotu un uzlabotu mūsu Pakalpojumu. Mēs neatļaujam trešo pušu reklāmas tīkliem apkopot informāciju par mūsu Pakalpojumā reģistrētiem Izglītojamiem, Skolotājiem vai Vecākiem.

 1. Kā Promethean kopīgo informāciju ar citiem?

Mēs kopīgojam datus Pakalpojumā pēc nepieciešamības, lai veiktu Pakalpojumu.  Piemēram, Izglītojamo dati un Skolu dati tiks kopīgoti ar skolotāju, skolas administratoru un vecākiem, kas ir pilnvaroti saņemt Izglītojamo datus izglītības nolūkos.  Kopīgošana Pakalpojumā būs atkarīga no skolas vai skolotāja izvēlētajiem iestatījumiem un funkcionalitātes. Promethean kopīgo Personas datus ar trešajām pusēm tikai ierobežotos apstākļos, kas aprakstīti tālāk. NEKAD NEKOPĪGOJAM IZGLĪTOJAMO DATUS AR TREŠAJĀM PUSĒM UN NEPĀRDODAM TOS TIRDZNIECĪBAS MĒRĶIEM UN REKLĀMĀM.  Mēs nekad nekopīgojam Personas datus par skolotājiem, administratoriem vai vecākiem ar trešajām pusēm un nepārdodam tos mārketinga nolūkos vai reklāmām, ja vien jūs nesniedzat mums savu piekrišanu to darīt.

 1. Ja esat skolotājs vai administrators un izvēlaties augšupielādēt resursus ClassFlow Marketplace platformā (par maksu vai bez maksas), jums automātiski tiks izveidots profils. Visa informācija, kuru ievadāt savā profilā, būs publiski pieejama citiem skolotājiem, kuri ir ClassFlow kontu īpašnieki, un visiem, kas atrod jūsu resursu, veicot meklēšanu bezsaistē Marketplace platformā vai meklējot, izmantojot meklētājprogrammu, piemēram, Bing vai Google. Profilā ir jāaizpilda vārda un uzvārda lauks, taču faktisko vārdu un uzvārdu vietā varat izmantot pseidonīmu, ja nevēlaties, lai jūsu īstais vārds tiktu publiski saistīts ar jūsu profilu. Jums būs arī iespēja norādīt citu informāciju par sevi, profila lapā aizpildot citus neobligātos laukus.  Šī informācija būs pieejama arī publiski saistībā ar jūsu profilu. Lūdzu, neaizpildiet neobligātos laukus, ja nevēlaties, lai šī informācija būtu pieejama publiski.  Skatiet ClassFlow Marketplace pakalpojumu sniegšanas noteikumus.
 2. Mēs varam izpaust jūsu Personas datus, kā to pieprasa vai atļauj likums, vai arī, ja uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu tiesas procesu, tiesas rīkojumu vai pret mums ierosinātu juridisku procesu; lai izpildītu vai piemērotu mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, Pieņemamo lietošanas veidu politiku vai citus līgumus (tostarp Personas datu izpaušanu tiesībaizsardzības iestādēm, jūsu skolai vai darba devējam); vai aizsargātu Promethean, mūsu darbinieku, lietotāju vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību.
 3. Ja Promethean vai daži vai visi tā aktīvi tika iegūti vai citādi nodoti vai maz ticamā gadījumā — Promethean pārtrauc uzņēmējdarbību vai bankrotē, lietotāja informāciju, tostarp Personas datus, var nodot trešajai pusei vai tos var iegūt trešā puse, bet tikai tāda trešā puse, kas ir apņēmusies ievērot to pašu, ko Promethean ievērojis iepriekš apkopotajiem Personas datiem saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku. Šādā gadījumā mēs jums nosūtīsim paziņojumu un sniegsim iespēju atteikties no Izglītojamo datu pārsūtīšanas, pārtraucot jūsu konta darbību.
 4. Mēs varam kopīgot Personas datus ar noteiktiem uzticamu trešo pušu uzņēmumiem un privātpersonām, lai viņi veiktu uzdevumus mūsu vārdā, bet tikai nolūkā veikt savu darbu mūsu labā, piemēram, lai palīdzētu mums sniegt Pakalpojumu, uzlabot Pakalpojumu, palielināt Pakalpojuma funkcionalitāti un draudzīgumu lietotājam, kā arī uzlabot Pakalpojuma lietošanas pieredzi. Piemēram, mēs izmantojam, Amazon Web Services, lai mitinātu Pakalpojumu tā serveros, tomēr Amazon Web Services nav piekļuves ClassFlow lietotāju personas datiem.

Ja vien mēs jums nenorādām citādi, jebkuram uzticamam trešās puses uzņēmumam, ar kuru mēs varam sadarboties, lai sniegtu jums ClassFlow pakalpojumu, nav un nebūs nekādu tiesību izmantot jūsu Personas datus papildus tam, kas nepieciešams, lai palīdzētu mums nodrošināt vislabāko iespējamo pakalpojumu.

 

 

 

 1. Mēs varam arī kopīgot informāciju ar citiem apkopotā un anonīmā formā, kas pamatoti neidentificē jūs tieši kā privātpersonu. Piemēram, izmantojot mūsu ClassFlow risinājumu skolām, mēs nodrošinām analīzi un lietojuma informāciju, piemēram, sniedzam pārskatus Skolām, lai noteiktu, cik bieži Lietotāji izmanto vai neizmanto pakalpojumu, kuru funkcijas Lietotāji izmanto visvairāk vai vismazāk un kādiem resursiem Lietotāji piekļūst, lai uzlabotu Pakalpojumu, palielinātu Pakalpojuma funkcionalitāti un draudzīgumu lietotājam, un uzlabotu Skolas un Lietotāja vispārējo pieredzi, izmantojot Pakalpojumu.
 2. Kā tiek kopīgoti Izglītojamo dati:papildus iepriekš aprakstītajām darbībām, Promethean ar Pakalpojuma starpniecību var veicināt Izglītojamo datu kopīgošanu ar trešajām personām, lai gan tikai tad, ja tas ir instruēts un pilnvarots to darīt Skolas vārdā. Piemēram, daži mūsu Pakalpojuma elementi ļauj Skolām mijiedarboties ar vecākiem, studentiem, administratoriem un citiem skolotājiem izglītojamā izglītības labā. Promethean neveicina izglītojamo datu kopīgošanu ar trešajām personām Pakalpojumā vai ar tā starpniecību, izņemot Skolas vārdā pēc tam, kad Skola ir atļāvusi šādu datu kopīgošanu.

 

 1. Vai informācija par mani ir aizsargāta?

Promethean ļoti nopietni attiecas pret datu drošību. Promethean uztur stingras administratīvās, tehniskās un fiziskās procedūras, lai aizsargātu mūsu serveros glabāto informāciju. Piekļuve informācijai ir ierobežota (izmantojot lietotāja/paroles akreditācijas datus un divu faktoru autentifikāciju) tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama, lai veiktu savus darba pienākumus. Personas datu pārsūtīšanai mēs izmantojam nozares standarta SSL datu pārraides protokola šifrēšanu. Citi drošības pasākumi ietver (bet ne tikai) datu šifrēšanu, ugunsmūri un fiziskas piekļuves kontroli ēkām un failiem. Jūs varat palīdzēt aizsargāt pret nesankcionētu piekļuvi savam kontam un Personas datiem, atbilstoši izvēloties un aizsargājot savu paroli un ierobežojot piekļuvi datoram un pārlūkprogrammai, izrakstoties pēc tam, kad esat pabeidzis darbu savā kontā.

Pakalpojumā var būt saites uz citām vietnēm. Noklikšķinot uz šīm saitēm, jūs izejat no ClassFlow pakalpojuma, un šī Konfidencialitātes politika vairs netiek piemērota. Mēs neesam atbildīgi par konfidencialitātes politikām un/vai praksi citās vietnēs (taču pirms nolemjat pārlūkot šīs citas vietnes, jums vajadzētu izlasīt šo trešo pušu konfidencialitātes politikas, lai pārliecinātos, ka tās saprotat). Šī Konfidencialitātes politika regulē tikai to informāciju, kuru Promethean apkopojis ar Pakalpojuma starpniecību.

 1. Personas datu glabāšana un dzēšana
 2. Mēs glabāsim jūsu informāciju tik ilgi, kamēr jūsu konts būs aktīvs vai nepieciešams, lai sniegtu jums Pakalpojumu, vai kā aprakstīts tālāk. Ja vēlaties anulēt savu kontu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz privacy@ClassFlow.com.
 3. Ja esat Organizācijas lietotājs, ClassFlow risinājuma skolām abonementa darbības laikā mēs saglabāsim vai iznīcināsim visus Personas datus, kas atrodas jūsu ClassFlow risinājuma skolām kontā, saskaņā ar Skolas īpašo politiku vai norādījumiem attiecībā uz skolu datu glabāšanu un iznīcināšanu, izņemot to, ka mēs varam paturēt un izmantot noteiktus Personas datus pēc nepieciešamības, lai izpildītu savas juridiskās saistības, atrisinātu strīdus un izpildītu mūsu līgumus.
 4. Ja esat sniedzis savu ieguldījumu ClassFlow Marketplace platformā, jums bija jāizveido profils. Aizverot savu ClassFlow kontu, jūsu profils paliks redzams sabiedrībai ClassFlow Marketplace platformā, ja vien pirms konta slēgšanas nenoņemsiet savus resursus no Marketplace platformas.  Ja nevēlaties, lai jūsu personas datu jūsu profilā paliktu redzami, pirms konta slēgšanas ir jānoņem profilā norādītā neobligātā informācija un jāaizstāj faktiskais vārds un uzvārds ar pseidonīmu.
 5. Izglītojamo dati. Pēc Skolas vai Skolotāja pieprasījuma vai norādījuma Promethean trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šāda pieprasījuma vai norādījuma nekavējoties dzēsīs Izglītojamo datus vai deidentificēs tos.  Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@ClassFlow.com, lai pieprasītu konta dzēšanu. Mēs saglabāsim, dzēsīsim vai noņemsim Izglītojamo datus saskaņā ar mūsu tālāk norādītajām politikām.

 

(i)    ClassFlow risinājuma skolām konti.  Ja ClassFlow risinājuma skolām abonementa derīguma termiņš beidzas vai pakalpojums tiek pārtraukts, Promethean deviņdesmit (90) dienas uzturēs visus datus, tostarp Izglītojamo datus, Skolas unikālajā ClassFlow apakšdomēnā, šajā laikā Skola varēs piekļūt ClassFlow apakšdomēnam, lai piekļūtu Izglītojamo datiem un Skolas datiem un/vai atjaunotu Skolas kontu.  Ja vien uz mūsu vienošanos ar Skolu neattiecas īpaši nosacījumi, visi skolas unikālā ClassFlow apakšdomēna dati, ieskaitot Izglītojamo datus, tiks deidentificēti tā, lai tie būtu neatgriezeniski neatgūstami vai iznīcināti deviņdesmit (90) dienu laikā pēc abonementa darbības pārtraukšanas vai derīguma termiņa beigām vai agrāk pēc Skolas pieprasījuma. Analītikas vai citu produktu izstrādes vai attīstības nolūkos mēs varam saglabāt anonimizētus vai apkopotus Izglītojamo datus, tostarp lietošanas datus, tādā formā, kas neidentificē konkrētu personu.

(ii) Bezmaksas ClassFlow konti. Atsevišķi skolotāji, kuri izveido klašu sarakstus, izmantojot savu bezmaksas ClassFlow kontu, ir atbildīgi par šo klašu dzēšanu no saviem ClassFlow kontiem, tiklīdz klases beidzas.  Kad klase tiek dzēsta, klases kods tiek atspējots, un Izglītojamais nevarēs pieteikties Pakalpojumā, izmantojot šo klases kodu.  Ja Izglītojamais nav saistīts ar citu klašu sarakstu, Izglītojamā konts tiks atspējots.  Kad atsevišķs skolotājs anulē savu bezmaksas ClassFlow kontu, tiek atspējoti arī visi Izglītojamo konti, kas tika izveidoti šī skolotāja vadībā, ja vien Izglītojamais neizmanto to pašu kontu pēc citu skolotāju norādēm, kuri uztur pašreizējo ClassFlow kontu. Promethean arī atspējos Izglītojamā kontu, kas izveidots bezmaksas ClassFlow pakalpojumā, ja izglītojamais nav pieteicies kontā ilgāk par divpadsmit (12) mēnešiem. Visi Izglītojamo dati katrā atspējotajā kontā tiks deidentificēti, lai katra šāda atspējota konta dati būtu neatgriezeniski neatgūstami.  Pēc izglītojamā konta deidentificēšanas students turpmāk var izveidot jaunu kontu tikai tad, ja izglītojamais izveido jaunu ClassFlow kontu un ievada derīgu klases kodu, kuru izsniedzis skolotājs. Informāciju, kas saistīta ar izglītojamā bijušo kontu, kas ir identificēts, nevar izgūt vai padarīt pieejamu izglītojamajam, izmantojot jaunu izglītojamā kontu. Analītikas nolūkos mēs varam saglabāt anonimizētus vai apkopotus Izglītojamo datus, tostarp lietošanas datus, tādā formā, kas neidentificē konkrētu personu.

Ja esat skolotājs, kas izmanto bezmaksas ClassFlow pakalpojumu un vēlaties pārtraukt sava konta darbību, jums jāsazinās ar mums, rakstot uz privacy@ClassFlow.com. Pēc konta slēgšanas Skolotājs vairs nevarēs piekļūt nevieniem kontā saglabātiem materiāliem. Tomēr mēs varam saglabāt un izmantot jūsu Personas datus pēc nepieciešamības, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, atrisinātu strīdus, izpildītu mūsu līgumus un sazinātos ar jums.  Mēs veiksim pamatotus pasākumus, lai droši deidentificētu vai iznīcinātu šādu informāciju, ja tā vairs nav vajadzīga šīm prasībām.

 

 1. Saziņas preferences

Pakalpojumu ietvaros, ja esat skolotājs/administrators vai vecāks, jūs varat saņemt no Promethean e-pasta ziņojumus vai cita veida saziņu, kas attiecas uz jūsu Pakalpojuma vai lietotāja profila lietošanu.  Jūs apstiprināt un piekrītat, ka, izmantojot Pakalpojumu, Promethean un tā uzticamās trešās puses uzņēmumi Promethean vārdā var nosūtīt jums e-pastu, sazināties ar jums vai iesaistīties citā saziņā, kas, pēc mūsu domām, ir saistīta ar jūsu profilu vai Pakalpojuma izmantošanu.  Piemēram, mēs varam nosūtīt jums e-pastu ar atjauninājumiem, biļetenu vai citas ziņas par Pakalpojumu vai vienkārši nosūtīt jums paziņojumus.  Jums vienmēr būs iespēja atteikties no šo e-pasta ziņojumu saņemšanas, e-pasta pamattekstā noklikšķinot uz pogas “Anulēt abonementu”.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums nav atļauts anulēt nekomerciālus ziņojumus saistībā ar jūsu kontu vai atteikties no tiem, piemēram, konta verifikācijas, Pakalpojuma funkciju maiņas vai atjauninājumiem, kā arī tehniskiem un drošības paziņojumiem.

Saziņa ar Izglītojamiem.  Promethean var sūtīt e-pasta paziņojumus vai kā citādi sazināties ar izglītojamiem tikai skolas, skolotāja vai apgabala vārdā un vadībā.  Ierobežotos gadījumos mēs varam izglītojamiem nosūtīt arī dažus ar Pakalpojumu saistītus ziņojumus, piemēram, konta verifikācijas vai tehniskus un drošības paziņojumus.

 

 1. Vai es varu piekļūt Personas datiem, tos labot vai dzēst?

Profilā varat piekļūt Personas datiem, tos labot, atjaunināt vai dzēst, veicot izmaiņas konta profila lapā. Ja jums rodas problēmas ar profilā esošo Personas datu labošanu, atjaunināšanu vai dzēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@ClassFlow.com.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pieprasot noteiktas informācijas noņemšanu vai nesniedzot to, jūs nesaņemsiet paziņojumu par Pakalpojuma atjauninājumiem vai citu vērtīgu informāciju par Pakalpojuma izmantošanu.  Nesniedzot Promethean pieprasīto informāciju vai noņemot noteiktu informāciju, var nozīmēt, ka jūs nevarat piekļūt attiecīgajām Pakalpojuma funkcijām, un tā rezultātā jūs pat nevarēsiet izmantot Pakalpojumu vispār.

Ja izmantojat ClassFlow risinājumu skolām, kas ir integrēts skolas SIS, jebkurš pieprasījums piekļūt Personas datiem, veikt to izmaiņas vai dzēst tos, ieskaitot Izglītojamo datus, skolai ir jāveic SIS sistēmā.  Kad izmaiņas būs veiktas SIS sistēmā, izmaiņas automātiski parādīsies ClassFlow risinājumā skolām.

Ja izmantojat ClassFlow risinājumu skolām un Skola neintegrē savu SIS Pakalpojumā, visi pieprasījumi piekļūt Personas datiem, tostarp Izglītojamo datiem, veikt to izmaiņas vai dzēst tos, ir jāveic Skolas izraudzītajam lietotāju administratoram.  Lietotāju administratoram tiks nodrošināta piekļuve Skolas pilnvaroto lietotāju profilu lapām, lai atjauninātu, labotu vai dzēstu tajos esošo informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka mēs esam noslēguši līgumus ar noteiktām Skolām, kas pieprasa, lai mēs jebkādus pieprasījumus par jebkādu Personas datu, kas ietverti ar Skolu saistītā kontā, izmaiņām, atjaunināšanu vai dzēšanu novirzītu Skolai, lai tā varētu rīkoties.  Attiecīgi dažos gadījumos mums var prasīt, lai jūs sazinātos ar savu Skolu un lūgtu savu skolu uzdot mums mainīt, atjaunināt vai dzēst Personas datus jūsu ClassFlow kontā.

Ja esat individuāls skolotājs un izmantojat bezmaksas ClassFlow pakalpojumu, visi jūsu izveidotie klašu saraksti, kas satur Izglītojamo datus, ir jāizdzēš no jūsu ClassFlow konta, tiklīdz šīs klases ir beigušās.  Izglītojamo datus, kas saistīti ar Skolotāja kontu bezmaksas ClassFlow pakalpojumā, kontrolē skolotājs vai skola.  Ja jums ir jautājumi par Izglītojamo datu pārskatīšanu, mainīšanu vai dzēšanu no skolotāja konta, lūdzu, sazinieties tieši ar skolotāju vai skolu, vai arī varat sazināties ar Promethean, rakstot uz privacy@ClassFlow.com.

 

ES lietotāji.  Piekļuve Personas datiem, to labošana un dzēšana.  Ja esat ES iedzīvotājs, jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu Personas datiem:  (i) tiesības būt informētam par to, kā tiek izmantoti jūsu Personas dati; (ii) tiesības piekļūt Personas datiem, kas mums ir par jums; un (iii) tiesības pieprasīt labot neprecīzos Personas datus, kas mums ir par jums, un pieprasīt bloķēt vai dzēst jūsu Personas datus, ja apstrāde neatbilst vietējiem datu aizsardzības likumiem.  Lai izmantotu kādas no iepriekš minētajām tiesībām vai ja jums ir kādi jautājumi par jūsu tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk esošajā sadaļā “Sazināšanās ar mums” sniegto informāciju.  Sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas par Personas datiem, par kuriem jūs interesējaties.  Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu trīsdesmit (30) dienu laikā (vai mazāk, ja noteikts likumā).  Ja lūdzat mums labot, atjaunināt, dzēst vai mainīt Personas datus, kurus mēs glabājam, mēs to darīsim, ja būsim pārliecināti, ka tas ir nepieciešams.  Ja mēs nolemjam nemainīt jūsu Personas datus tā, kā jūs to pieprasījāt, mēs jūs rakstiski informēsim par to un norādīsim, kā jūs varat sūdzēties, ja jūs neapmierina mūsu lēmums.  Ja pieprasāt izmaiņas Personas datiem un mēs tās neveicam, varat pieprasīt, lai mēs savos ierakstos atzīmētu, ka jūs pieprasījāt veikt izmaiņas jūsu Personas datiem, un iemeslus, kāpēc izmaiņas netika veiktas.

 

Sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@ClassFlow.com, ja jums ir jautājumi par piekļuvi Personas datiem, to labošanu vai dzēšanu.

 

 

 

 1. Kur paliek mani dati?
 2. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka Promethean glabās un apstrādās Personas datus dažādos datu centros visā pasaulē, ieskaitot Amerikas Savienotās Valstis, un ka jūsu Personas dati var netikt uzglabāti vai apstrādāti tikai tajā valstī, kurā tie tika apkopoti, izņemot likumā noteiktajā apjomā. Ja atrodaties Eiropas Savienībā (“ES”) vai citos reģionos, kur datu apkopošanu un izmantošanu regulē likumi, kas var atšķirties no ASV likumiem, ņemiet vērā, ka mēs varam pārsūtīt informāciju, ieskaitot personas datus, valstij un jurisdikcijai, kurā nav tādu pašu datu aizsardzības likumu kā jūsu jurisdikcijā. Saistībā ar to Promethean ir noslēdzis standarta ES modeļa līguma pantus ar savas grupas iekšējiem uzņēmumiem, ar kuriem tas dalās ar Personas datiem, lai nodrošinātu, ka ES pilsoņu personas datu pārsūtīšana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas tiek aizsargāta tādā pašā veidā, kā dati tiek aizsargāti ES.  Jūs garantējat un piekrītat, ka Promethean var pārsūtīt un apstrādāt jūsu Personas datus Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kurā Promethean vai tā mātesuzņēmums, meitasuzņēmumi, filiāles vai pakalpojumu sniedzēji uztur iekārtas.  Ja piemērojams, jūs papildus garantējat un piekrītat, ka esat ieguvis visas nepieciešamās piekrišanas no saviem izglītojamajiem vai Pilnvarotajiem lietotājiem uzņēmumam Promethean, lai apstrādātu šādus Personas datus Amerikas Savienotajās Valstīs un citur pasaulē.
 3. Jūs esat atbildīgs par vietējo datu aizsardzības un datu konfidencialitātes likumu izpratni un ievērošanu. Izmantojot ClassFlow, jūs piekrītat, ka jūsu Personas dati tiek nosūtīti un glabāti attiecīgajā vietā, kā norādīts šajā dokumentā.
 4. Bērnu konfidencialitāte

Promethean apzināti neapkopo nekādu informāciju no bērniem, kas jaunāki par astoņpadsmit gadiem (18), ja vien Skola vai Skolotājs nav devis atbilstošu piekrišanu un pilnvarojumu izglītojamajam, kas jaunāks par astoņpadsmit (18), izmantot Pakalpojumus, un norādījis uzņēmumam Promethean apkopot informāciju no šādiem izglītojamajiem. Sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@classflow.com, ja uzskatāt, ka mēs netīšām esam apkopojuši personas datus no bērna, kas jaunāks par astoņpadsmit (18) gadiem, bez pienācīgas piekrišanas, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu dzēst šādu informāciju.

 1. Vai Promethean kādreiz mainīs šo Konfidencialitātes politiku?
 2. Mēs laiku pa laikam varam veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā, tāpēc jums periodiski jāpārskata šī lapa. Ja mēs veiksim kādas būtiskas izmaiņas Personas datu izmantošanas veidā, jūs tiksiet par tām informēts, pierakstoties ClassFlow pakalpojumā.  Ja nevēlaties pieņemt izmaiņas, varat atteikties, dzēšot kontu
 3. Konfidencialitātes politika mainās attiecībā uz Izglītojamo datiem. Ja mēs politikā mainīsim kaut ko, kas būtiski ietekmē to, kā mēs apkopojam, izmantojam, glabājam, paturam vai izpaužam Izglītojamo datus, jūs par šādām izmaiņām tiksiet informēts, pierakstoties ClassFlow pakalpojumā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai vismaz trīsdesmit (30) dienas iepriekš paziņotu par Konfidencialitātes politikas izmaiņām, kas var ietvert Izglītojamo datu apkopošanu, izmantošanu, glabāšanu vai kopīgošanu būtiski atšķirīgā veidā no iepriekšējā Politikas izdevuma aprakstītā, lai jums ir pietiekami daudz laika novērtēt izmaiņas praksē. Ja neizvēlaties pieņemt izmaiņas, pirms izmaiņu stāšanās spēkā varat atteikties, izdzēšot kontu. Šīs Konfidencialitātes politikas iepriekšējās versijas var iegūt, sazinoties ar mums, rakstot uz e-pastu privacy@ClassFlow.com.

 

 1. Lietotājiem Kalifornijas štatā
Atbilstīgi Kalifornijas AB 1584 (Buchanan) Skolēnu ierakstu konfidencialitāti: trešās puses digitālās glabāšanas un izglītības programmatūru (izglītības koda sadaļa 49073.1), mēs piekrītam tālāk norādītajam.

a. Skolēnu ieraksti, ko Promethean ieguvis no vietējās izglītības aģentūras (“LEA”), joprojām ir LEA īpašums un ir tās pārziņā. LEA saglabā pilnas īpašumtiesības uz informāciju personas datos un izglītības ierakstos, ko tā sniedz ClassFlow pakalpojumā.

b. ClassFlow lietotāji var paturēt un kontrolēt savu ģenerēto saturu, piesakoties savā ClassFlow kontā un piekļūstot tam, kā arī lejupielādējot (vai atjauninot) savu informāciju ClassFlow pakalpojumā. Skolēniem ir piekļuve savai informācijai un skolēnu radītajam saturam un tā kontrole, ievērojot skolēna skolotāja noteiktos ierobežojumus. Piemēram, ja skolēns veic novērtējumu, izmantojot Promethean ClassFlow pakalpojumu un iesniedz vērtējumu skolotājam ClassFlow pakalpojumā, skolēns drīkst paturēt vērtējumu un kontrolēt to (vai mainīt atbildes uz to) tikai tad, ja skolotājs to atļauj.

c. Vecāki, likumīgie aizbildņi vai piemērotie skolēni var pārskatīt personu identificējošu informāciju skolēnu reģistros un labot kļūdaino informāciju, sazinoties ar savu izglītības iestādi. Turklāt ClassFlow lietotāji var piekļūt personas datiem savā profilā vai labot, atjaunināt vai dzēst tos, piesakoties ClassFlow pakalpojumā, piekļūstot savam ClassFlow kontam un veicot atbilstošās izmaiņas vai sazinoties ar mums tieši ClassFlow pakalpojumā, ClassFlow lapas augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz jautājuma zīmes (“?”) vai iesniedzot pieprasījumu mums vietnē privacy@classflow.com.

d. Mēs esam apņēmušies uzturēt skolēnu ierakstu drošību un konfidencialitāti. Šajā nolūkā mēs veicam šādas darbības: a) mēs atļaujam piekļuvi skolēnu datiem tikai tiem darbiniekiem, kuriem šāda piekļuve ir nepieciešama, lai veiktu savus darba pienākumus; b) mēs veicam iepriekšēju pārbaudi saviem darbiniekiem un jo īpaši visiem darbiniekiem, kuriem var būt piekļuve skolēnu datiem; (c) mēs pieprasām darbiniekiem parakstīt konfidencialitātes līgumus, pirms viņiem tiek piešķirta piekļuve jebkādiem sensitīviem datiem; (d) mēs regulāri organizējam darbinieku apmācību privātuma un datu drošības jomā un izglītojam viņus; un (e) mēs aizsargājam personas datus ar tehniskiem, līgumiskiem, administratīviem un fiziskiem drošības pasākumiem, lai pasargātu no nesankcionētas piekļuves, izlaišanas vai izmantošanas.

e. Skolēna ierakstu neatļautas izpaušanas gadījumā mēs (1) nekavējoties informēsim LEA, ja vien tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas nav īpaši norādījušas nesniegt šādu paziņojumu; un 2) ieviesīsim reaģēšanas plānu un procedūras, kas aprakstītas Promethean datu pārkāpumu reaģēšanas plānā, kas pēc pieprasījuma ir pieejams LEA.

f. Mēs izmantosim informāciju skolēnu ierakstos tikai tiem mērķiem, kas nepieciešami vai īpaši atļauti ClassFlow pakalpojumu sniegšanas noteikumos un Konfidencialitātes politikā.

g. Mēs neizmantosim nekādus Personas datus skolēna ierakstos ClassFlow pakalpojumā, lai iesaistītos mērķtiecīgā reklāmā.

h. Mēs dzēsīsim vai deidentificēsim skolēna personas datus, kad tie vairs nebūs vajadzīgi, beidzoties līguma termiņam ar LEA vai izbeidzot, veicot jebkādu dzēšanu vai deidentifikāciju, kas jāizpilda saskaņā ar mūsu līguma ar LEA nosacījumiem vai LEA (skolas) norādījumiem vai pieprasījumiem.

i. Mēs sadarbosimies ar izglītības iestādi, lai garantētu atbilstību FERPA, nodrošinot vecākiem, likumīgiem aizbildņiem un skolēniem iespēju pārbaudīt un pārskatīt savus skolēnu ierakstus ClassFlow pakalpojumā un līdzekļus, lai novērstu tajos esošās neprecizitātes.

j. Mēs neveiksim būtiskas izmaiņas mūsu Konfidencialitātes politikā, tostarp nepievienosim būtiskus prakses aspektus attiecībā uz būtiskiem jauniem vai papildu apkopotiem datiem, vai būtiskas izmaiņas, kas mazina iepriekš aprakstīto aizsardzību, bez iepriekšēja paziņojuma LEA.

 1. Ko darīt, ja man ir jautājums par šo Konfidencialitātes politiku vai sūdzība?

Ja jums ir jautājums, bažas vai sūdzība par šajā Konfidencialitātes politikā izklāstīto informāciju vai par to, kā mēs esam apstrādājuši jūsu Personas datus, lūdzu, nosūtiet mums detalizētu ziņojumu uz privacy@ClassFlow.com, rakstiet mums uz Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Apvienotā Karaliste vai 4550 North Point Parkway, Suite 370, Alpharetta, Georgia 30022, Amerikas Savienotās Valstis, vai zvaniet mums pa tālruņa numuru +1 (888)652-2848. Mēs centīsimies risināt visus jautājumus, bažas vai sūdzības saprātīgā termiņā.

 

 1. Ja esat Austrālijas iedzīvotājs un jūs neesat apmierināts ar to, kā mēs esam atrisinājuši jūsu sūdzību, varat iesniegt sūdzību Austrālijas federālajam konfidencialitātes komisāram. Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz www.oaic.gov.au.

 

 1. Šīs Konfidencialitātes politikas kopija būs pieejama bez maksas mūsu vietnē ClassFlow konfidencialitātes politika vai sazinoties ar mums pa e-pastu privacy@ClassFlow.com.

 

©2020 Promethean Limited. Visas tiesības aizsargātas.